קביעת התנהגויות של הוראה אפקטיבית דרך תהליך ההעסקה

Schumacher, Gary; Grigsby, Bettye; Vesey, Winona. "Determining effective teaching behaviors through the hiring process", International Journal of Educational Management, 2015, Vol. 29 Issue 1, p139-155.

מטרה

החלטה רעה אחת לגבי העסקה עלולה להוביל להישגים נמוכים של תלמידים. ספרות המחקר תומכת בכך שמורים הם המרכיב המשפיע ביותר להצלחת התלמידים.

כתוצאה מכך, פרקטיקת ההעסקה הנוכחית של העסקת מורים המבוססת על אינטואיציה והתחבבות חייבת להשתנות. בהינתן עידן עתיר הסיכונים (high stakes), מנהלים זקוקים להבטחה שהמורים שהם מעסיקים אכן יכולים לענות על הצרכים של התלמידים ולעמוד במטרות בית הספר.

המטרה של מאמר זה היא לקבוע אילו שאלות של פרוטוקול הריאיון יחזו רמות גבוהות של התנהגויות של הוראה אפקטיבית המופגנות בידי מורים בכיתה.

מתודולוגיה

במחקר נעשה שמוש במדגם נוחות שהשתתפו בו 600 מורים פעילים, שענו לשאלון מקוון.

שאלות השאלון היו קשורות לארבעת התחומים של התנהגויות הוראה אפקטיבית: ניהול הכיתה, ארגון ההוראה, יישום ההוראה, ופיקוח אחר ההתקדמות והפוטנציאל.

ממצאים

המורים המצלחים במחקר זה השתמשו באסטרטגיות מרובות בעת טיפול בתחום של ניהול וארגון הכיתה. בתחום של ארגון הוראה, מרכיבים מרכזיים כגון יעדים, פעילויות אינדיבידואליות או קבוצתיות, והערכות נכללו בתכנון השיעור היומי. המורים התייחסו למבנה של העברת השיעור ולסגנונות הלמידה השונים של התלמידים בעת תכנון השיעור.

במחקר זה, מורים עשו שימוש באסטרטגיות הוראה שונות בעת יישום ההוראה כדי לאתגר את כל הלומדים, להתאים סגנונות למידה שונים ולהבטיח את הצלחת התלמיד. מורים מצליחים במחקר זה פיקחו על ההתקדמות ועל הפוטנציאל של התלמיד תוך שימוש במגוון שיטות.

מקוריות

מחקר אורך זה יספק לרשויות ההעסקה פרוטוקולים מבוססי מחקר שהוכחו כמנבאים רמות גבוהות של איכות הוראה, שהמחקר הראה שהיא הגורם הקובע הבודד החשוב ביותר של הישגיות התלמיד.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya