קביעת הרעיון המרכזי: אסטרטגיות לימודיות שעובדות

Lord, Kathleen M. "Determining the Main Idea: Instructional Strategies That Work", Kappa Delta Pi Record, Jul-Sep2015, Vol. 51 Issue 3, p138-142.

היכולת לזהות את הרעיון המרכזי דרך קריאה של טקסט אינפורמטיבי היא מיומנות ברמה גבוהה שהתלמידים מפתחים בכיתות של בית הספר היסודי כבסיס לרכישת מיומנויות אחרות בכיתות גבוהות יותר. מאמר זה מספק אסטרטגיות לימודיות עבור מיומנות חשובה זו כמו גם לשיפור הבנת הנקרא.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

התפקידים של ספרות הילדים בכיתות היסוד

מה דעתך?

    שלום, כיצד ניתן לקבל את המאמר השלם לקריאה?
    תודה נופית
    0545801287

    פורסמה ב 09/04/2019 ע״י נופית כהן
    מה דעתך?