קבוצת לימוד בפייסבוק – האם יכולה לשמש כתחליף למערכת ניהול למידה?


חגית מישר טל (האוניברסיטה הפתוחה, המרכז ללימודים אקדמיים), גילה קורץ (המרכז ללימודים אקדמיים), אפרת פיטרסה (האוניברסיטה הפתוחה, מכללת הגליל המערבי).


מאמר מעניין זה מתאר הפעלה ניסיונית של קבוצת פייסבוק כתחליף למערכת לניהול למידה LMS בקורס אקדמי. המאמר סוקר את התפתחות המחקר הקשור בשילוב פייסבוק בלמידה ובהוראה האקדמיים בארץ ובעולם, מוצגים ההבדלים בין קבוצת פייסבוק למערכות LMS אחרות על יתרונותיו וחסרונותיו, ומתואר ניסיון תקדימי להשתמש בפייסבוק כסביבה מלווה קורס המשתמשת גם כמאגר תכנים, גם כסביבה לאינטראקציה בין הלומדים ובין הלומדים למרצה וגם כסביבה לביצוע פעילויות למידה מקוונות שיתופיות.

בסוף המאמר מוצגים ממצאים מהערכת הסטודנטים את הפעילות בקבוצת הפייסבוק ואת תפיסתם את סביבת פייסבוק כתחליף ל- LMS . הסטודנטים הביעו שביעות רצון מהפעילות ונכונות להמשיך להפעיל קבוצות כאלו גם בקורסים הבאים.

מילות מפתח: פייסבוק, מערכות ניהול למידה, למידה שיתופית, אקדמיה, למידה מקוונת

למאמר באוניברסיטה הפתוחה

ראה גם : פייסבוק בכיתה , ממרחב חברתי למרחב פדגוגי שיתופי

 ראה גם : קבוצת למידה יעודית של מורים משתלמים  במרחב הפייסבוק ( רכז הקבוצה והמנחה : עמי סלנט )

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya