צרכי התפתחות מקצועית של מורי מורים חדשים בודדים בבית הספר: ידע פדגוגי וזהות מקצועית.

White, E., (2013). Exploring the professional development needs of new teacher educators situated solely in school Pedagogical knowledge and professional identity. Professional Development in Education, 39(1), 82-98.

מילות מפתח: דיגום, זהות מקצועית, מורים כמורי מורים

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר, שהוא חקר מקרה, מתמקד בהתנסויות ראשוניות ובתפיסות של שני מורי תיכון בתפקיד של תומכים במתכשרים להוראה בפיתוח הידע הדיסציפלינרי שלהם בתוך בית הספר. כוונת החוקרת הייתה להבין את הצרכים של מורי בית ספר מנוסים כשם הופכים גם למורי מורים ובצרכי ההתפתחות המקצועית שלהם. המחקרים העוסקים בלמידת מורי מורים הולכים ורבים ( Murray & Male,2005,Lunenberg et al., 2007, Swennen et al., 2008, Wood & Borg, 2010), אך בתוך גוף ידע זה יש רק מעט מחקרים העוסקים במעבר מתפקיד המורה בבית הספר לתפקיד נוסף כמורה-מורים הממוקם בבית-הספר.

יש רק מעט הכשרה פורמלית למורים אלה במעבר לתפקידי הכשרה (Harrison & McKeon, 2008, Williams & Ritter, 2010). למרות שהוא עשוי להיות מעבר מסטטוס של מורה כיתה מומחה לסטטוס של מורה מורים מתחיל, או מפרקטיקה מסדר ראשון לפרקטיקה מסדר שני (Murray & Male,2005), מהוראה להוראה על הוראה. המחקר מראה שגם מסגרת בלתי פורמלית מהווה הזדמנות ללמידה מקצועית של מורי מורים אך צריכה להתקיים אינטראקציה מתמידה עם מורי מורים המהווים קהיליית מעשה.

התהליך של גיבוש זהות מקצועית חדשה באמצעות חיברות מקצועי מאפשר למורה המורים החדש ללמוד את המשמעות של חלק זה של עיסוקו. הדבר משקף את הדרך החברתית-קונסטרוקטיבית שבה אנשי מקצוע לומדים ויוצרים את זהויותיהם. מורי מורים חדשים, הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה או במסגרות אחרות זקוקים לפיתוח הזהות ולהבנת הצורך בדיגום כחלק מתהליך זה וכן בפיתוח של ידע וכשירויות מקצועיות אחרים. ההנחה שידע וכישורים של הוראה הנרכשים בבית הספר עשויים להיות מועברים ישירות להוראת מתכשרים להוראה כבר נמצאה כלא מבוססת (Boyd et al., 2007). במצב שבו אין למורי בית ספר הלוקחים על עצמם גם הדרכה של מתכשרים גישה לקהילייה של מורי- מורים חשוב להקצות להם זמן פנוי לצורך זה.

ביבליוגרפיה

Boyd, P., et al.,( 2007). Becoming a teacher educator: Guidelines for the induction of newly appointed lecturers in initial teacher education, Bristol: Subject Center of Education, ESCalate, Higher Education Academy.
Harrison, J., & McKeon, F. (2008). The formal and situated learning of beginning teacher educators in England: Identifying characteristics for successful induction in the transition from workplace in schools to workplace in higher education, European Journal of Teacher Education, 31(2), 151-168.
Lunenberg, M., et al., (2007). The teacher educator as a role model, Teaching and Teacher Education, 23(5), 586-601.
Murray, J., & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field, Teaching and Teacher Education, 21(2), 125-142.
Swennen, A., et al., (2008). The development of the professional identity of two teacher educators in the context of Dutch teacher education, European Journal of Teacher Education, 31(2), 169-184.
Williams, J., & Ritter, J.K. (2010). Constructing new professional identities through self-study: From teacher to teacher educator, Professional Development in Education, 36(1-2), 77-92.
Wood, D., & Borg, T. (2010). The rocky road: The journey from classroom teacher to teacher educator, Studying Teacher Education, 6 (1), 17-28.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?

Boyd, P., et al.,( 2007). Becoming a teacher educator: Guidelines for the induction of newly appointed lecturers in initial teacher education, Bristol: Subject Center of Education, ESCalate, Higher Education Academy. Harrison, J., & McKeon, F. (2008). The formal and situated learning of beginning teacher educators in England: Identifying characteristics for successful induction in the transition from workplace in schools to workplace in higher education, European Journal of Teacher Education, 31(2), 151-168. Lunenberg, M., et al., (2007). The teacher educator as a role model, Teaching and Teacher Education, 23(5), 586-601. Murray, J., & Male, T. (2005). Becoming a teacher educator: Evidence from the field, Teaching and Teacher Education, 21(2), 125-142. Swennen, A., et al., (2008). The development of the professional identity of two teacher educators in the context of Dutch teacher education, European Journal of Teacher Education, 31(2), 169-184. Williams, J., & Ritter, J.K. (2010). Constructing new professional identities through self-study: From teacher to teacher educator, Professional Development in Education, 36(1-2), 77-92. Wood, D., & Borg, T. (2010). The rocky road: The journey from classroom teacher to teacher educator, Studying Teacher Education, 6 (1), 17-28.

yyya