צריכה ויצירה: תפישות של מאמצים מוקדמים בקרב מורים למדעים לגבי שימוש בויקי לתמיכה בפיתוח מקצועי

Dermot Francis Donnelly , Suzanne Boniface . "Consuming and creating: Early-adopting science teachers' perceptions and use of a wiki to support professional development," Computers & Education. 68 (Oct. 2013): p9. 

להרבה מאד מורים יש הזדמנויות מועטות לחלוק ולדון בהתנסויות שלהם ביום לימודים נורמלי מעבר למפגש בחדר המורים. חוסר במפגשים שכאלה עלולים ליצור אצל מורים רבים, תחושה שהם מבודדים. איך שלא יהיה, מקורות ברשת מספקים למורים באופן רציף, הזדמנויות גדולות ורבות יותר, להיות מעורבים עם מורים אחרים.

מחקר זה בדק את האימוץ המוקדם, הקליטה והאינטגרציה של מקור אחד זמין ברשת, ויקי, לפיתוח מקצועי, אצל מורי מדעים בניו זילנד. הויקי פותח על מנת לתמוך בפורטפוליו המורכבים מחומרים הנקראים, הצגות תכן, Content Representations (CoRes) ואוסף מסמכים חינוכיים והתנסות מקצועית, Pedagogical and Professional –experience Repertoires (PaP-eRs) .

נערכו ראיונות התחלתיים לששה מורים ואחריהם חקרי מקרה אצל שלשה מהמורים. הנתונים כללו ראיונות קדם ואחרי הלימוד, הערות מהשטח שהתקבלו מהיזון חוזר על תצפיות והשימוש בויקי שנעשה על ידי המורים.

דיון בממצאים כלל פקטורים חשובים המאורגנים סביב שלושה נושאים ביחס לאימוץ ומעורבות בידע המשותף הזמין בויקי : התאמה טכנולוגית, שימוש בטכנולוגיה ומקורות טכנולוגיה.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya