צמתים במחקר חינוכי – שיקולי דעת של חוקרים

מקור: הוצאת מכון מופ"ת, 381 עמ'

אוסף מחקרים של חוקרים במכללות להכשרה להוראה ובבתי ספר לחינוך באוניברסיטאות בארץ בתחומי דעת כמו: למידה, הוראה, הכשרה להוראה ופיתוח פרופסיונלי של מורים.
בכל אחד מפרקי הספר דיווח מחקרי "טכני" בשילוב שיקולי הדעת שהנחו את החוקר בבחירת נושא המחקר, שיטת המחקר, דרכי ניתוח והצגת נתונים. ייחודו וחשיבותו של הספר אם כן, מתבטאת בכך שהוא מציג את הדילמות וההתלבטויות ו"מטיל אור על 'הקופסה השחורה' של תהליך תכנון המחקרים והוצאתם לפועל".

תוכן העניינים

מבוא: מרים בן פרץ ומשה זילברשטיין

פרק 1: שיקולי דעת בתכנון מחקרים ובהוצאתם לפועל – רוני לידור וברברה פרסקו

חלק א': למידה והוראה

פרק 2: לראות ולהבין יותר: גילאי 5 לומדים עם מיקרוסקופ ואיור מדעי – יעקב גרוס ורינת אורן

פרק 3: עיצוב יחידת לימוד לרכישת מיומנות המיון – בילי עילם

פרק 4: אסטרטגיות למידה ותרגול המיומנות: מתי להציג אסטרטגיות למידה בתהליכי רכישה של מיומנויות מוטוריות? – רוני לידור וקרן כהן-גבע

פרק 5: הערכת ההוראה במכללות לחינוך בממדי ה"מה" וה"איך", וההשפעה שיש לתפיסת המעריכים את מאפייניו הסכולסטיים של הקורס על הערכתו – שלומית אבדור

פרק 6: חשיפת ההיבט הרב-תרבותי בתכניות הלימודים בשני מוסדות להכשרת מורים: "אנחנו עוסקים בשיקוף אכזרי של מה שמתרחש אצלנו בחברה" – חנה עזר, שוש מלאת ודורית פטקין

פרק 7: מה תורם הספורט לבית הספר כארגון חברתי? – נעמי פייגין

חלק ב': הכשרה להוראה ופיתוח פרופסיונלי של מורים

פרק 8: ללמוד ללמד מתמטיקה לשם הבנה בעזרת מנטורים – נלי וולף

פרק 9: התפתחות האני המקצועי בשיח בעיות: חקר מקרה – עירית קופפרברג

פרק 10: למידה באמצעות חונכות: פרחי הוראה חונכים ילדים בסיכון – ברברה פרסקו, חרותה ורטהיים ומיכל היישריק-עמוסי

פרק 11: שינויים דמוגרפיים בחברה הישראלית ותכניות לימודים בהכשרת מורים – ניתוח תוכן וניתוח היסטורי משווה – לאה שגריר ויעקב עירם

פרק 12: מפגש מורה-הורה: תרומת ההתערבות לשיפור מיומנויות מורים – ג'ודי גולדנברג

פרק 13: הרגישות התיאורטית של החוקר: התבוננות במושג מורכב – לילי אורלנד-ברק

על העורכים

על המחברים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya