צמצום היעדרויות תלמידים בכיתות הנמוכות דרך התייחסות לאמונות ההורים

Robinson, C. D. et al. (2018) ‘Reducing student absenteeism in the early grades by targeting parental beliefs’, American Educational Research Journal, 55(6), pp. 1163–1192

 

למאמר המלא

לקריאה נוספת

הבנת מעורבותם הישירה של הורים בפיתוח מדיניות ופעילויות בית הספר בבית ספר יסודי

העיצוב התרבותי של מעורבות הורית: תובנות תיאורטיות ממעורבות הורים יהודים-ישראלים בבתי הספר היסודיים של ילדיהם

זהו האוויר שאנו נושמים: סוציאליזציה אקדמית כמפתח להבין כיצד הורים משפיעים על חינוך ילדיהם בבית הספר

מדי יום ביומו חלים שינויים רבים בתפיסות, ביוזמות ובשיטות החינוכיות. שינויים אלה תלויים ומתלווים אל תמורות בנוף הפוליטי והחברתי. לצד שינויים וחידושים אלה עומדת יציבה ובלתי משתנה האמונה בקשר ההדוק בין נוכחות סדירה במסגרות הלימודיות ובין הישגי התלמידים. כבר שנים ידוע כי נוכחותם של ילדים בגן הילדים כמו גם בבית הספר היסודי, משפיעה באופן משמעותי על הישגיהם ואף עשויה לנבא אותם במידה רבה של ודאות. ולמרות קשר זה, המתועד היטב ומעוגן בעובדות מן השטח, לא קיימים מחקרים ניסויים רבים או משמעותיים על הדרכים לצמצום תופעת ההיעדרויות בשנות הלימוד הראשונות.

המאמר הנוכחי מציג את תוצאותיו של ניסוי שדה שנערך בבתי ספר מעשרה מחוזות בחוף המערבי של ארצות הברית ובחן את השפעתה של התערבות דלת תקציב, הממוקדת בהורים, על נוכחותם של תלמידים בכיתות ה'. בניסוי השתתפו כ-43,000 תלמידים, מתוכם כ- 26,000 תלמידי כיתות ה'.

ההתערבות שמה לה למטרה לבחון אמונות מוטעות נפוצות בקרב הורים, הממעיטים בחשיבותם של ימי היעדרות מבית הספר ובנוכחות סדירה של התלמידים בשיעורים, למרות רצונם כי ילדיהם יגיעו להישגים גבוהים בלימודים. במהלך הניסוי ההורים קיבלו דיווח שוטף על כמות ההיעדרויות של ילדיהם והסברים על חשיבותה של נוכחות סדירה. בנוסף, הם נתבקשו להמליץ על הורים אחרים שעשויים להפיק תועלת מדיווח זה. כמובן שהופעלה גם קבוצת ביקורת עמה לא נוצרה התקשרות כזו המתוארת לעיל. בסופה של ההתערבות הופחתה תופעת ההיעדרות הכרונית בחמישה עשר אחוזים.

מחקר זה מהווה, אם כן, ראייה ראשונה מעוגנת בניסוי, העשויה לסייע בשיפור שיעור הנוכחות של תלמידים בכיתות ה', והוא טומן בחובו השלכות על מידת המעורבות הנדרשת של ההורים בחינוך בכלל. המחקר מלמד כי ניתן להניע הורים לשפר את נוכחות ילדיהם בשיעורים רק באמצעות תיקון אמונות מוטעות ומתן אינפורמציה מדויקת ומעודכנת על מידת ההשקעה וההשתדלות של התלמיד, וכי ניתן וכדאי לעודד מעורבות הורית כדרך לשיפור הישגי התלמיד. ראוי, אם כן, שמחקרים עתידיים יתמקדו ביתר שאת בנושא אמונות ההורים והשפעתן על התלמידים.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya