צמיחה, שוויון הזדמנויות והשכלה גבוהה: בחינה תיאורטית, אמפירית והמלצות מדיניות

בר-אל, ר', ארבל, י' וטובול, י' (נובמבר, 2016). צמיחה,שוויון הזדמנויות והשכלה גבוהה: בחינה תיאורטית, אמפירית והמלצות מדיניות. מגזין התוכנית לכלכלה וחברה במכון ון ליר בירושלים, 25. נדלה מתוך http://www.econmag.vanleer.org.il

ממשלות רבות מסבסדות רכישת השכלה גבוהה כדי להנגישה לכלל האוכלוסייה. עם זאת, הנתונים מלמדים כי יש צדק בדבריו של מילטון פרידמן, ואכן בסובסידיה לרכישת השכלה גבוהה משתמשים בעיקר פרטים מרקע חברתי-כלכלי גבוה.

בעבודה זו אנו מציגים בחינה תיאורטית ואמפירית של השפעת הסובסידיה לרכישת השכלה גבוהה על הצבר ההון האנושי והאי-שוויון ומראים כי באמצעות הגדלת ההשקעות בחינוך היסודי והעל-יסודי של ילדים מרקע חברתי-כלכלי נמוך יותר נביא להגדלת הצבר ההון האנושי ולהקטנת האי-שוויון.

לפרסום המלא באתר מכון ון ליר בירושלים

ראו גם:

אי־שוויון וחינוך: קשרים בין גידול באי־שוויון חברתי־כלכלי לבין שוויון בהזדמנויות ובהישגים בחינוך, דוח מפעילות לימודית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya