צמיחה וכאב ברפלקציות סיפור-חיים של סטודנטים במקצועות הסיוע

Ben Asher, S. and Spector-Mersel, G. (2021). Growth and pain in life-story reflection of students in helping professions. Teaching in Higher Education, April, pp. 1-17

חשיבות הפדגוגיה הרפלקטיבית מוכרת בחוגים רחבים במקצועות הסיוע. פדגוגיה זו משמשת בסיס בתוכניות לימודים במקצועות אלה, ומעצימה את המודעות העצמית ואת מיומנויות הרפלקציה של הסטודנטים.  ספרות המחקר מדגישה את תרומת הרפלקסיה להתפתחות האישית והמקצועית של הסטודנטים אך אינה מטפלת מספיק בנושא הכאב הרגשי הכרוך בה.

כדי למלא חלל זה, עורכי המחקר בחנו כיצד 103 סטודנטים לעבודה סוציאלית וייעוץ חינוכי חווי צמיחה וקשיים רגשיים במהלך רפלקציית סיפור חיים תלת שלבית. ניתוח תוכן של הרפלקציות הכתובות של הסטודנטים עם גמר המהלך בשילוב ראיונות שנערכו שנה לאחר מכן חשפו תחושה חזקה של צמיחה אישית ומקצועית, לצד קשיים רגשיים. שני אלה נתפשו ככרוכים זה בזה, כאשר תחושת כאב תוארה כהכרחית לפיתוח זהות ומיומנויות אישיות ומקצועיות. מחקר זה מציג דיון בהשלכות של הבנת הרפלקציה האוטוביוגרפית של סטודנטים ומציע המלצות מעשיות ליישום של רפלקציית סיפור חיים במקצועות הסיוע.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא יומני רפלקציה

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya