ציפיות לזהות בהכשרת מורים לגיל הרך: זיכרונות של פרחי הוראה מהתנסויות קודמות והסיבות לכניסה למקצוע

Sandra Chang-Kredl, Sarah Kingsley. "Identity expectations in early childhood teacher education: Preservice teachers' memories of prior experiences and reasons for entry into the profession", Teaching and Teacher Education 43 (2014) 27-36.

בהקשר של הכשרת מורים לגיל הרך עבור תחום עם שיעורי נשירה גבוהים, מחקר קנדי זה בחן את ציפיות הזהות של פרחי הוראה.

פרחי ההוראה כתבו נרטיבים ביוגרפיים המתארים זיכרונות שהשפיעו על הסיבות שלהם לבחור במקצוע ההוראה. חמישים ושלושה נרטיבים נותחו.

השלכות ממצאי המחקר מציעות שמורי מורים:

(1) ידאגו לממדים הרגשיים של הזהויות ושל הזיכרונות של פרחי ההוראה;

(2) יעזרו לפרחי ההוראה לגשת ולבטא את הציפיות המרומזות שלהם לגבי הוראה;

(3) יפנו לדימוי של המורה כמודל לחיקוי;

(4) ידאגו להיבטים הפוליטיים של האמונות של פרחי ההוראה.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya