צורכי החינוך המיוחד, למידה מקוונת (e-learning) ותלקיט מקוון רפלקטיבי: ההשלכות עבור פיתוח היכולת והערכתה בהכשרת מורים

מאת: J. Lambe

Lambe, J., McNair, V., & Smith, R. (2013). Special educational needs, e-learning and the reflective e-portfolio: implications for developing and assessing competence in pre-service education. Journal Of Education For Teaching, 39(2), 181-196.

מאמר זה מדווח מעל השימוש בתלקיט מקוון (e-portfolio ) כדי להעריך את ההיבטים של תכנית בת שנה להכשרת מורים המיועדת לבוגרי תואר שני בצפון אירלנד בתוך ההקשר המסוים של חינוך מיוחד.

נבחנו הרציונל עבור שימוש בתלקיט מקוון לצורך הערכת התכנית והפוטנציאל שהוא מציע בהדגמת הטווח של יכולות ההוראה, עם משתתפים במחקר שאותגרו לפתח את התלקיט המקוון  האינדיבידואלי שלהם על ידי בחירה והצגה של הוכחה להערכה שהתקבלה ממגוון רחב של מקורות.

בעשותם כן, התבקשו המשתתפים לעשות רפלקציה לגבי הלמידה האישית, האקדמית והפדגוגית שלהם ולגבי ההתפתחות שלהם במשך השנה.

המאמר מדווח גם על החוויה של תלמיד אחד בבניית התלקיט המקוון והעמדות לגבי השימוש בו למטרות הערכה בתוך הכשרת מורים ומעבר לכך.

לבסוף, המאמר שוקל את הפוטנציאל לגבי שימוש בבתלקיט מקוון על פני כל השלבים של הכשרת מורים.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya