צורכי ההכשרה בלמידה ניידת של מחנכים בסביבות מאפשרות טכנולוגיה

Crompton, Helen; Olszewski, Brandon; Bielefeldt, Talbot. "The mobile learning training needs of educators in technology-enabled environments, Professional Development in Education, Jul2016, Vol. 42 Issue 3, p482-501.

למידה ניידת (mlearning) היא מגמה שמתחילה לצמוח בבתי ספר, העושה שימוש בטכנולוגיות ניידות שמציעות את הכמות הגדולה ביותר של גמישות בהוראה ובלמידה. חוקרים מצאו שאחד מהחסמים העיקריים ללמידה ניידת יעילה בבתי ספר הוא היעדר התפתחות מקצועית של מורים.

התוצאות מסקר להערכת צרכים ומסקר הערכה לאחר השתתפות בסדנא מתארות את צורכי ההתפתחות המקצועית של מורים, מדריכי טכנולוגיה ומנהלים המטמיעים יוזמה של למידה ניידת מגן הילדים ועד בית הספר התיכון על פני 21 מדינות בארה"ב.

באופן כללי, הצרכים נעו מהתמקדות בשילוב טכנולוגיה והדרכה פדגוגית להתמקדות בצרכים של תמיכה מתמשכת וזמן, המשקפים ביטחון הולך וגדל בקרב מורים לפיתוח ויישום שיעורי למידה ניידת.

בנוסף, התוצאות מהערכת הצרכים הצביעו על כך שמורים וחברי צוות מרגישים פחות בטוחים לגבי תחומים חיצוניים כמו מדיניות תמיכה ומעורבות בקהילה – תחומים אלו עשויים גם להציע תחומים עבור צמיחה עתידית בהתפתחות מקצועית בלמידה ניידת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

 ראו גם:

בחינת השימוש של מורים באייפדים: רמת הנוחות, תפיסות ושימושים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya