צורות הלמידה המועדפות על סטודנטים בתכנית מקוונת לתואר שני

מאת: O. Kuboni.

Kuboni, O. (2013). The Preferred Learning Modes of Online Graduate Students. International Review Of Research In Open & Distance Learning, 14(3), 228-249.

מאמר זה מדווח על פרויקט מחקר שכוון לזיהוי הגישות המועדפות ללמידה על סטודנטים בוגרים בתכנית מקוונת לתואר שני.

העניין בנושא זה נוצר בעקבות העמדות שנקטו מספר תיאורטיקנים, הטוענים שיש צורך להתמקד פחות באינטראקציה ובשיתוף פעולה כבסיס ללמידה בסביבה מקוונת.

הם טוענים שיש להכיר בנוכחותו של הלומד כאינדיבידואל.

שאלון, המגדיר ארבעה אופני למידה, שימש כדי לקבל תגובות מהסטודנטים לתואר שני.

השאלון הציג את צורות הלמידה שלהלן: למידה עצמית, למידה יישומית, למידה אינטראקטיבית, ולמידה שיתופית.

ניתוח גורמים אישר כי ארבע הצורות הללו הן צורת הלמידה המועדפות על הסטודנטים.

בנוסף, הניתוח איפשר את הופעתן של תכונות ספציפיות של כל צורת למידה.

נמצא כי הלמידה היישומית הופיעה כגורם חזק, אולם הקונסטרוקט הדומיננטי ביותר שהופיע היה ממד של למידה שיתופית.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya