צא ולמד

תדהר גוטמן, צא ולמד, אבני ראשה 2011 .

מנהיגות ממוקדת למידה חיונית לשיפור ההוראה והלמידה, ויש לה תפקיד משמעותי בשיפור הישגי תלמידים . על מנת שזה יקרה חשוב שבתי ספר יצרו מבנים ותהליכים שבהם ידע אודות תהליכי הוראה ולמידה נאסף, מעובד ומשמש בסיס לקבלת החלטות פדגוגיות. מטרת ערכה זו היא לאפשר התבוננות בתהליכי ההוראה והלמידה בבית הספר בהשראת פרקטיקת ניהול שמקורה בחברת היולט פאקרד )( Hewlett-Packard) HP ).

עיקר הפרקטיקה בניהול המבוסס על ‘הסתובבות (walking around ).  
ה’הסתובבות בשטח’ תורגמה בבתי ספר ל’הליכת למידה’ - סדרת ביקורים תכופים, קצרים וממוקדים בכיתות (ובזירות בית ספריות נוספות) המיועדים למפות את תהליכי ההוראה והלמידה.
המנהל או צוות שהוגדר מראש נכנסים לכיתות לפרקי זמן קצרים, בין 5 ל 10- דקות, ומתבוננים בפרקטיקת הוראה ולמידה או בפרקטיקה חברתית שנקבעה מראש כדי לקבל מעין ‘צילומי בזק’ של ההוראה והלמידה.
לאחר הביקורים עשוי המנהל לקשר בין מורים כדי שיחלקו ביניהם פרקטיקות הוראה מוצלחות וייתרמו זה מזה או להנהיג למידה משותפת של צוות בית הספר.
כך תיווצר תוך זמן קצר מאוד תמונה רחבה של בית הספר, וממנה יעלו דפוסים המציגים הן את חוזקות ההוראה והלמידה הן את הטעון שינוי.


קישור לערכה במכון אבני ראשה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya