פתרון-סכסוכים וקונפליקטים בבתי ספר- מאפייני התפתחות מקצועית של מורים

White, Andrew Jonathan; Wertheim, Eleanor H.; Freeman, Elizabeth; Trinder, Margot. "Evaluation of a core team centred professional development programme for building a whole-school cooperative problem solving approach to conflict", Educational Psychology, Volume 33, Number 2, 1 March 2013 , pp. 192-214(23). 

 מחקר זה העריך את מאפייני הלמידה המקצועית תוך שימוש במודל של צוות שמסייע לבתי ספר יסודיים לפתח תהליכים של פתרון סכסוכים וקונפליקטים בבית הספר.

שלושה עשר בתי ספר הוקצו באופן רנדומלי למחקר.

10 בתי ספר הוקצו לקבוצת הניסוי והשתתפו בתכנית להגברת היחסים בקהילת בית הספר ושלושה בתי ספר הוקצו לקבוצת הביקורת.

בבתי הספר שהשתתפו בתכנית, נבחרה קבוצת אנשי צוות שהשתתפו בימי למידה מקצועית והפיצו את תוכן התכנית בבתי הספר שלהם.
בבתי הספר שהשתתפו בתכנית הועברה גם סדנה לכל צוות בית הספר.

לאחר שנה, משתתפי התכנית היו מוכנים יותר ליישם את המודל לפתרון סכסוכים וקונפליקטים בבית הספר לתרחישי בעיות שעלו ודיווחו על מיומנויות וידע גדולים יותר בהשוואה לאנשי קבוצת הביקורת שלא למדו בתכנית.

בהשוואה לקבוצת הביקורת, אנשי הצוות מקבוצת הניסוי שלא נבחרו להשתתף בימי הלמידה דיווחו על שימוש בגישות שיתופיות יותר כדי לטפל בסכסוכים וקונפליקטים בבית הספר, בייחוד כאשר הם קיבלו יותר הדרכה להתפתחות מקצועית מעמיתיהם שהשתתפו בימי הלימוד לפתרון סכסוכים.

המורים מבתי הספר שבקבוצת הניסוי לימדו תכנית לימודים שכללה שעות רבות יותר של גישה לפתרון סכסוכים, והעלייה במספר שעות ההוראה של המורים שהשתתפו בקבוצת הניסוי קשורה לכך שהמורים דיווחו על עלייה בהבנה של התלמידים ועל עלייה בשימוש בגישות שיתופיות.

הדפוסים תמכו גם בתפקיד של מסוגלות עצמית ביישום.

הייתה גם תמיכה לתועלת הפוטנציאלית במודל של התפתחות מקצועית של אנשי הצוות כדי לסייע לבתי הספר לפתח גישות לפתרון סכסוכים וקונפליקטים בבית הספר.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:

התמודדות עם קונפליקטים בכיתה

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?