פתח דבר, מתוך : על הרצף: הכשרה, התמחות , ופיתוח מקצועי של מורים – מדיניות, תאוריה ומעשה


פיימן-נמסר, ש' (2013). פתח דבר (מ' קירזנר-אפלבוים, מתרגמת). בתוך ש' שמעוני וא' אבידב-אונגר (עורכות), על הרצף: הכשרה, התמחות ופיתוח מקצועי של מורים – מדיניות, תאוריה ומעשה (עמ' 16-13). תל-אביב: מכון מופ"ת ומשרד החינוך.

רעיון הרצף מקשר את השיפור בלמידה של התלמידים ללמידה רצינית ומתמשכת של המורים (Feiman-Nemser, 2001). לשם כך נחוץ שיתוף פעולה הדוק בין האחראים להכשרה הראשונית של מורים ובין האמונים על מתן תמיכה מתמשכת והאחראים להתפתחות מורים בכל שלבי קריירת ההוראה שלהם, ובעיקר במהלך התקופה המעצבת אותה.

הגידול הניכר במספר הגישות החלופיות לנושא ההוראה, שיעורי השחיקה הגבוהים בקרב מורים ופער ההישגים המתמשך מעלים שאלות בנוגע לאופן הגיוס של מורים יעילים יותר לבתי הספר שלנו ולהכשרה שלהם, לתמיכה בהם, לשמירה על הישגיהם ולטיפוח התפתחותם המקצועית.ספר זה הוא אמצעי שבא בעתו לקידום נושאים אלה שעל סדר היום.

הרעיון שכדי ללמוד נחוץ רצף של הזדמנויות ללמידה מקצועית טומן בחובו שני רעיונות נלווים: (א) תהליך התייעלותו של מורה מתרחש לאורך זמן ובהינתן התנאים ההולמים. (ב) למורים הנמצאים בשלבים שונים של הקריירה יש צורכי למידה שונים.

היבטים אחדים של ההוראה נלמדים למידה מיטבית לפני שהמורה לעתיד מתחיל ללמד. היבטי הוראה אחרים ניתנים ללמידה רק כשמורה נהיה אחראי להוראת תוכן מסוים לתלמידים מסוימים בהקשר מסוים. ואולם יש היבטי הוראה שנלמדים למידה מיטבית אחרי שהמורים כבר גיבשו לעצמם פרקטיקה בסיסית, והם מוכנים להתמקד בהרחבה ובהעמקה של הידע והמיומנויות שלהם.היות ומומחיות איננה תוצר לוואי אוטומטי של ניסיון, מורים זקוקים להזדמנויות למידה המונחות על ידי חזון של הוראה טובה והמותאמת לרקע ולנסיבות שלהם.

כמה מיתוסים עיקשים קוראים תיגר על התפיסה שהוראה יעילה תלויה בהזדמנויות רציניות ומתמשכות ללמידה בקרב מורים. אחד המיתוסים, שלהיות מורה טוב זו תכונה מולדת ולא נלמדת, נסמך על ההנחה שהוראה היא בגדר כישרון "טבעי", משהו שאי אפשר ללמד או ללמוד. השקפה כזו מעודדת הסתמכות על בחירה קפדנית ומתעלמת מראיות שבני אדם מן השורה יכולים להיות ואף נהיים מורים יעילים אם הם זוכים להכשרה, לתמיכה ולפיתוח מקצועי הולמים.

מיתוס אחר נסמך על ההנחה שאדם המסיים לימודי הוראה כשיר להוראה. תכנית רצינית של הכשרת מורים מניחה יסודות הכרחיים לשלב של תחילת ההוראה ומציידת מורים חדשים בכישורים ובמיומנויות למידה מההוראה שלהם עצמם ובמהלכה. ואולם מורים מתחילים, בלי קשר לסוג ההכשרה שקיבלו, עדיין לומדים איך ללמד, ורק לעיתים נדירות מסוגלים ללמוד בעצמם איך להטיב ללמד.

מיתוס רווח אחר הוא שבני אדם שמכירים את תחום הידע שלהם מסוגלים למצוא את הדרך ללמד אותו. כולנו התנסינו בלמידה אצל מומחים בתחום ידע מסוים שלא הצליחו להסביר בבהירות מושגים או להתבונן בנושא הנלמד דרך עיני הלומדים. ידע מקצועי הוא מרכיב הכרחי, אבל לא מספיק כדי לייעל את ההוראה. על המורים לדעת גם מה הם נדרשים לעשות כדי שהידע יהיה נגיש ומובן למגוון של לומדים.

לשמחתנו, כיום הולכת ומתחזקת ההבנה בנוגע למה שכרוך בהוראה ובלמידה כיצד ללמד ובנוגע לידע, לתפיסות, לכישורים ולמחויבויות הנדרשים למורים כדי להצליח בהוראת מגוון הולך וגדל של לומדים (Darling-Hammond & Bransford, 2005). פער ההישגים בקרב תלמידים עניים מקבוצות מיעוט מאתגר מורים ומנהלים למצוא דרכים יעילות יותר להגיע אל כל התלמידים. הדעת נותנת שמורים שעובדים לבדם, המסתמכים על ניסוי וטעייה, לא ימצאו גישות יעילות יותר, ואילו מורים שעובדים ולומדים בצוותא כדי להשכיל להבין למה זקוקים התלמידים וכיצד אפשר לתמוך בהם בתהליך הלמידה הם משאב רב-עוצמה לשיפור בית הספר.

בתי הספר במאה ה-20 לא היו ערוכים לתמיכה בלמידה של מורים (Carroll, 2010; Little, 1999). עלינו לקוות שבעזרת חזון, רצון ומנהיגות נוכל לשנות את בתי הספר של המאה ה-21 כדי שיהיו מקומות טובים ללמידה הן לתלמידים הן למורים.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר נתן ברבר ממכון מופ

למאמרים נוספים של פרופסור  פיימן-נמסר בפורטל מס"ע

מקורות המידע שצוטטו בסיכום

Carroll, T. (2010). Team up for 21st century teaching and learning: What research and practice reveal about professional learning. Washington, DC: National Commission on Teaching and America's Future.
Darling-Hammond, L., & Bransford, J. (2005). Preparing teachers for a changing world: What teachers should learn and be able to do. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Feiman-Nemser, S. (2001). From preparation to practice: Designing a continuum to strengthen and sustain teaching. Teachers College Record, 103(6), 1013-1055.
Little, J. W. (1999). Organizing schools for teacher learning. In L. Darling-Hammond & G. Sykes (Eds), Teachers as the learning profession: Handbook of policy and practice (233-262). San Francisco, CA: Jossey-Bass.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya