פרשת הקישון: צלול ועכור

בן-אשר, ס' (2016). פרשת הקישון: צלול ועכור. תל אביב: הקיבוץ המאוחד; מכון מופ"ת.

פרשת הקישון חשפה קשר אפשרי בין שהותם של לוחמי חיל הים ודייגי הקישון במי הקישון, המזוהמים משפכי המפעלים הפטרוכימיים, לבין ריבוי התחלואה בסרטן. העדויות בפרשה זו, ההכחשות, הגילויים, ההכרה בהעדר יכולת להביט במה שנשאר מתחת לשכבות של עכירות, טלטלו את אושיות היסוד של ישראל כחברה בעלת קוד מוסרי ערכי משותף. סמדר בן-אשר מציגה נקודות מבט שונות המעומתות זו עם זו באמצעות עדויות לוחמים ומפקדים, הורי הלוחמים ששברו את השתיקה או ששמרו עליה, הדייגים, חברי ועדת החקירה, אנשי משפט, מומחים ותקשורת. הדילמות המוצגות מאפשרות פיתוח שיח חברתי נוקב, העשוי להביא לבנייה משותפת של חברה המעמידה בין ערכיה ערבות הדדית, שוויון וצדק. הספר הוא מסמך המציג כתיבה מחקרית מורכבת, שבו ארוג נרטיב אישי, כואב, פולח ומעודן.

תיאור של מסע אישי שחשיבותו חורגת אל מעבר לתחום הפרטי, משום שהוא מעלה סוגיות מהותיות ועקרוניות על רוח האדם.
פרופ' שלמה בק, לשעבר נשיא המכללה האקדמית ע"ש קיי, באר שבע

תפיסות מדעיות שזורות בסיפור אישי ואנושי מרגש ומצמרר, תרומה מחקרית להבנת תהליך התבגרותה והבראתה של החברה הישראלית.
פרופ' יהודה בר שלום, ראש בית הספר לחינוך וחברה, הקריה האקדמית אונו

הספר מתאים לכל מי שחקר הנרטיב הישראלי קרוב לליבו, לכל מי ששואל את עצמו מהם ערכי היסוד של הארץ הזו ולכל מי ששאלת האחריות לחייו שלו ולחיי אחרים מעסיקה אותו.
השופט בדימוס שלמה שוהם, לשעבר נציב הדורות הבאים בכנסת

ד"ר סמדר בן-אשר, לשעבר הפסיכולוגית המחוזית של משרד החינוך במחוז דרום, כיום ראשת התכנית לייעוץ חינוכי במכללה האקדמית ע"ש קיי בנגב, חברת סגל במרכז מנדל למנהיגות בנגב ומרצה מן החוץ במחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון.

להוצאת הקיבוץ המאוחד

תוכן עניינים והקדמה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya