פרקטיקות לפיתוח מנהיגות בית ספרית

המאמר דן בשינויים שיש לערוך בהכשרת מנהיגים בבתי ספר על-מנת לפתח מנהיגות בית ספרית אפקטיבית. המחברת טוענת כי יש להגדיר מחדש את תפקיד המנהיגות, לבחון את תכני ההכשרה המקצועית ואת אופן מסירתה, לערוך שינויים בתהליכי האיתור המיון והגיוס של מנהיגים ולפתח דרכים חדשות להערכת המנהיגות. המחברת טוענת כי יש להגביר את מקצועיות התפקיד על מנת ליצור איזון טוב יותר בין סמכות לבין אחריות (Ellen Goldring ) .
מקור וקרדיט: מרכז המשאבים של מכון אבני ראשה
מה דעתך?

  שלום רב,הנני סטודנטית תואר שני בניהול חינוכי. עלי להגיש עבודה סמנריונית בנושא: ביה"ס אפקטיבי. מאמר זה עונה על דרישותי. אשמח לקבלו במלואו.תודה רבה

  פורסמה ב 15/12/2012 ע״י מיכל אוחנה

  שלום רב,אני מכינה עבודה סמנריונית בתואר שני, ארגון וניהול מערכות חינוך, בנושא מנהיגות פדגוגית. המאמר יכול לסייע בידי מאד. האם אוכל בבקשה לקבלו במייל? מאד יעזור לי.אודה לתשובתכם תודה רבהשרון

  פורסמה ב 15/12/2016 ע״י שרון שטרן

  בס"דלומד שנה שניה, ארגון וניהול מערכות חינוך, מאמר חשוב לצרכי למידה ועבודת גמר, אשמח לקבלו.תודהיעקב

  פורסמה ב 22/11/2017 ע״י יעקב גרבי
  מה דעתך?