פרספקטיבות תיאורטיות לגבי האופן שבו ילידים דיגיטליים לומדים

Kivunja, Charles. "Theoretical Perspectives of How Digital Natives Learn", International Journal of Higher Education; Feb2014, Vol. 3 Issue 1, p94-109.


מארק פרנסקי (Marck Prensky), שהוא סמכות לגבי הוראה ולמידה בייחוד לגבי סיוע של טכנולוגיות המידע, מתייחס לילדים של המאה ה-21 שנולדו לאחר שנת 1980 כ"ילידים דיגיטליים".

מאמר זה סוקר את הספרות של המנהיגים בתחום כדי לשפוך אור על הפרספקטיבות התיאורטיות לגבי האופן שבו הילידים הדיגיטליים לומדים וכיצד אנחנו יכולים להשתמש בידע זה כדי להקל על הלמידה של הילידים הדיגיטליים.

כדי למקם את ההבנה הזו בתוך ההקשר של תיאוריית הלמידה הכללית, המאמר מציג ראשית סקירה היסטורית קצרה של התיאוריות החינוכיות היסודיות לגבי האופן שבו אנשים לומדים.

לאחר מכן, המאמר דן בחלק מהתיאוריות העכשוויות לגבי האופן שבו הילידים הדיגיטליים לומדים.

מתוך שני גופי הידע האלה, המאמר משלב בין ההבנה של עקרונות, לבין האסטרטגיות והפרקטיקות שאנו יכולים להשתמש בהן כדי ללמד באופן אפקטיבי את הילידים הדיגיטליים וכדי להקל על הלמידה שלהם.

המחבר מקווה שסקירה זו תסייע לקוראים לפתח הבנה עמוקה יותר לגבי האופן שבו הלומדים בדור הדיגיטלי לומדים ולגבי האופן שבו אנו יכולים לתכנן את העקרונות הפדגוגיים ואת הפרקטיקות שלנו כדי לענות בצורה טובה יותר על הצרכים של הלומדים הדיגיטליים בהקשרי ההוראה שלנו כיום.


קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראה גם:
על מבחנים מתוקשבים וילידים דיגיטליים

הילדים כבר בחרו - מעדיפים לקרוא טקסט דיגיטלי על פני מודפס

Digital Natives, Digital Immigrants

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya