פרספקטיבות של סטודנטים לגבי פיתוח ויישום של תלקיט מקוון: חקר מקרה בהשכלה הגבוהה הטייוואנית

Hsieh, P-H., Lee, C-I. & Chen, W-F. (2015). Students’ perspectives on e-portfolio development and implementation: A case study in Taiwanese higher education. Australasian Journal of Educational Technology, 31(5), 641-656.

מחקר זה בוחן תפיסות של סטודנטים הקשורות ליישום של תלקיט מקוון (Electronic portfolio) בהקשר של ההשכלה הגבוהה הטייוואנית. רואיינו שלושים סטודנטים באוניברסיטה טייוונאית, וניתוח הנתונים כלל 14 תלקיטים מקוונים של מרואיינים ותשובות ל-281 שאלונים תקפים מסטודנטים שלא רואיינו.

המחקר מציג את פרספקטיבות הסטודנטים תוך שימוש בתיאורים טקסטואליים ומצגות ויזואליות הקשורים לפיתוח תלקיטים מקוונים. מודל תלת-שלבי, שפותח עבור המחקר, מחבר חמישה גורמים החיוניים להצלחה עבור יישום תלקיטים מקוונים בטייוואן.

באופן כללי, השימושיות הנתפסת של הסטודנטים, תמיכת האוניברסיטה, קהלי התלקיט המקוון (כלומר, מחנכים, מעסיקים וחברים) כמו גם הכוונות לבדוק תלקיטים מקוונים הם המרכיבים העיקריים ששימשו כדי לקדם תלקיטים מקוונים בהשכלה הגבוהה בטייוואן.

ממצאי המחקר מצביעים על כך שניתן להגביר את הערך של פיתוח תלקיט מקוון על ידי שימוש בתמריצים כגון תחרויות עיצוב או עידוד באמצעות פעילויות שונות אחרות (לדוגמא, פעילויות בכיתה, פרויקטים קבוצתיים ופעילויות מחוץ לתכנית הלימודים). נגישות, אינטראקטיביות ובעלות (ownership) נמצאות במוקד העניין של הסטודנטים כאשר הם מחליטים לפתח תלקיטים מקוונים.

המחקר מציע קווי הנחייה, שיכולים להפוך למראי מקום חשובים עבור מדינות בעלות רקע תרבותי דומה בהשכלה הגבוהה, ליישום מערכת של תלקיטים מקוונים. מוצעות גם תובנות חדשות הרלוונטיות עבור אנשי אקדמיה ממדינות המערב.

קישור למאמר המלא באנגלית

ראו גם:

יצירת אינטראקציה לצורך למידה: תלקיטים דיגיטליים עבור קהילת למידה בקורס באוניברסיטה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya