פרספקטיבות של מורים לגבי גורמים המסייעים ליישום של גישות כלל בית-ספריות לצורך פתרון קונפליקט

Freeman, Elizabeth; Wertheim, Eleanor H.; Trinder, Margot. "Teacher perspectives on factors facilitating implementation of whole school approaches for resolving conflict", British Educational Research Journal. Oct2014, Vol. 40 Issue 5, p847-868.

מאמר זה מדווח על רפלקציות של מורים לגבי תהליך תכנון ויישום של תכנית למידה רגשית-חברתית בגישה כלל בית-ספרית תוך התמקדות בפתרון קונפליקט, שנקראה "שיפור היחסים בקהילות בית הספר". עשרה בתי ספר יסודיים השתתפו בתכנית להתפתחות מקצועית בת 18 חודשים שהוצעה על ידי החוקרים כדי לסייע לבתי הספר לפתח גישה כלל בית-ספרית לטיפול בסוגיות בין-אישיות תוך שימוש בגישה שיתופית לפתרון בעיות.

צוותי יישום (צוותי ליבה) הכוללים שלושה עד חמישה חברים, ביניהם מנהל או עוזר מנהל והמורים הרלוונטיים, נכחו בסדנאות וניהלו תהליך שינוי. בראיונות שנערכו עם המשתתפים, 29 מחברי צוות הליבה תיארו את השינויים המשמעותיים ביותר שהתרחשו, אילו גורמים סייעו לשינויים אלה ומה סייע להם להתגבר על החסמים. מודל הממזג אמצעים המסייעים ליישום פותח על בסיס הראיונות הללו.

המרכיבים העיקריים של המודל כללו הבטחת החזון והתהליך של כלל בית הספר; מעורבות בקדם-תכנית המאשרת את המחויבות ויישור הקו בין חוקר וחזונות מורים; תהליכים ומבנה של תכניות מסייעות כגון: קישור התכנית הנוכחית לתהליכים ולתכניות קיימות בבית הספר; מנהיגות ותמיכה עבור הצוות בתהליך השינוי, לדוגמא, באמצעות צוות היישום; טבעו של תוכן התכנית; ותהליכי פיקוח ומתן משוב כדי לתמוך בהנעה וכדי ליידע לגבי התוצאות ולגבי הצרכים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?