פרספקטיבות של לומדי שפה לגבי הפונקציונליות ולגבי השימוש במילונים אלקטרוניים

מאת: Mike Levy

Levy, Mike ; Steel, Caroline . "Language learner perspectives on the functionality and use of electronic language dictionaries", ReCALL : the Journal of EUROCALL 27.2 (May 2015): 177-196.

מאמר זה חוקר את השימוש במילון אלקטרוני בידי סטודנטים הלומדים שפה באוניברסיטה אוסטרלית. כל הסטודנטים במחקר נרשמו באופן פורמלי לקורסי שפות שהתפרסו על פני קורסים של עשר שפות ברמה של שנה א', שנה ב' ושנה ג'.

המחקר שם דגש מיוחד על הערכת התפיסות של הסטודנט לגבי היבטים מטיבים של המילונים האלקטרוניים כפי שנשפטו על ידי הלומדים עצמם בנסיבות שבהן הם מסוגלים לפעול באופן עצמאי. מאחר ותועלות אלה מתוארות לעתים קרובות במונחים של פונקציונליות ושמושיות, מונחים ספציפיים אלה מוגדרים ומוצגים בסקירת הספרות, ולאחר מכן הם משמשים כדי לסייע לבנות ולתאר את התוצאות.

הטיעונים עבור הדיון נתמכים על ידי השימוש בנתונים אמפיריים שנלקחו מסקר בקרב 587 נשאלים בשנת 2011, שבו הושגו הערות של סטודנטים לגבי מדוע וכיצד משאבים מסוג מילון היו נגישים ושימשו אותם.

המאמר מגביל עצמו לנתונים הכמותיים והאיכותניים שנאספו באמצעות טלפונים ניידים, תרגומון, מילונים, הטיות פעלים ברשת (web conjugators) ופריטים קשורים (לדוגמא, פורומים של דיונים). הפונקציות המסוימות שהסטודנטים משתמשים בהן והדרכים שבהן הם משתמשים מתוארות ומקוטלגות, עם דיון שנתמך על ידי הערות של הסטודנטים.

הנתונים מציגים טווח של המשאבים הזמינים לסטודנטים המחפשים אחר מלים לא ידועות או כדי לראות תרגום שלהן וכתוצאה מכך את הבנתנו לגבי מה בדיוק המילון האלקטרוני עשוי לכלול. הערות של סטודנטים רבים מראות תחכום וידע לגבי השימוש האפקטיבי בכלים של מילונים אלה יחד עם מודעות חדה למגבלות שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

שימוש במילונים ניידים לעומת שימוש במילונים מודפסים: מחקר השוואתי לגבי יכולת התרגום

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya