פרספקטיבה מצבית על פיתוח פדגוגיה של הוראת הכתיבה בקהיליית התפתחות מקצועית של מורים

מאת: S. Pella
מקור וקרדיט :
Pella, S. (2011). A situative perspective on developing writing pedagogy in a teacher professional learning community(PLC), Teacher Education Quarterly, 38(1), 107-126.
מילות מפתח: קהיליות מורים, התפתחות מקצועית
 
המאמר תורגם מאנגלית ושוכתב לעברית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת
התפתחות מקצועית של מורים בקהיליות מקצועיות (PLC) מציעה דגם שבו "רעיונות ואסטרטגיות חדשים צצים, יוצאים לדרך ומתפתחים, ושבו כשירויות עשויות להתפתח ולצמוח באופן אמיתי"  (Lieberman & Miller, 2008, p.2). קהיליות כאלה עשויות להוביל להתפתחות ארוכת טווח ולעליה בהישגי תלמידים.
המחקר על התפתחות מקצועית של מורים הכיר באופי של למידה מצבית בהקשר של קהיליות מורים (Putnam & Borko, 2000). זוויות ראייה מצביות על למידת מורה עשויות לספק עדשות מחקר רב-מוקדיות, ולאפשר לחוקר כמה יחידות ניתוח: הפרטים עצמם, הקשר הקהילייתי והאינטראקציות החברתיות בין מורים בתהליך התפתחות הידע שלהם(2004Borko, ). לפי תיאוריית הלמידה המצבית כשחוקרים את הלמידה כתהליך מצבי היא אינה מאופיינת אך ורק במונחים של רכישת ידע או תוצרים, אלא בהתמקדות באינטראקציות בתוך ובין הקשרים(contexts) חברתיים ופיסיים, הלמידה היא תהליך של מעורבות חברתית או של השתתפות בקהיליות מעשה (Lave & Wenger, 1991).מאמר זה מתמקד באופי המצבי של למידת מורה בקהיליית התפתחות מקצועית שהתבססה על דגם חקר- שיעור (lesson study). נחקרה המעורבות של ארבעה מורים, שהתבטאה באינטראקציות של המשתתפים עם ההתנסויות שלהם ושל עמיתיהם, עם צורות ידע ועם מקורות חומריים. הבסיס לניתוח היה הדגם של מערכות אקו- חברתיות, שבהן יחידות הניתוח הראשוניות אינן עצמים או אנשים אלא תהליכים ופרקטיקות (Lemke, 1997 ).
החוקרת גם בדקה מה היו הקשרים בין המשתתפים לבין הדגם המקומי של התפתחות מקצועית בקהיליות מורים וכן את שילוב הגישות התיאורטיות של למידה חברתית, קוגניציה מצבית ועקרונות של קונסטרוקטיביזם (Borko, 2004).
המעקב אחר תהליך ההתפתחות המקצועית של ארבעה מורים אלה העלה שני ממצאים חשובים:
א.      המשתפים עשו סינתזה של הידע הקודם שלהם ושל עמיתיהם, של ההתנסויות והמקורות שנשאבו ממסגרות תיאורטיות מגוונות בהוראה ובלמידה של כתיבה. על בסיס המתחים בין הערכים שעלו ממגוון זה דנו המשתתפים באיזון תיאורטי בגישתם להוראת הכתיבה.
ב.      המשא ומתן על המתחים התיאורטיים בהוראה ובלמידה של כתיבה, הביא את המתנסים להתנסות בטרנספורמציות של זוויות הראייה ושל הפדגוגיה שלהם.
 
"מורים אינם יכולים לתכנן למידה או לומדים מוכשרים; במקום זאת, הם מתכננים הקשרים לשילוב פיתוח הכישרון ולתמיכה בהשתתפות מוצלחת בלמידה" (Barab & Plucker, 2002, p.175). השיתוף בבחירת הנושאים, תכנון השיעורים המשותף, התצפיות והניתוח הקולבורטיבי של עבודות תלמידים אפשרו למורים בקהיליית ההתפתחות המקצועית לתכנן ולעצב את הקשרי הלמידה שלהם. הם אמצו את דגם הלמידה שהתאים לצרכי הלמידה בהתייחס להקשרים המיוחדים של כיתותיהם השונות. קהילייה מקצועית שבה הלמידה מונעת ע"י צרכי המורה מציעה הזדמנויות ייחודיות לשלב טווח רחב של מקורות שנלקחו ממגוון מסגרות בתהליך תכנון הוראת הכתיבה. המשתתפים, שחקרו דרכים לעידוד מעורבות בלמידה של התלמידים באמצעות גישות שונות, העלו את צפיותיהם מן התלמידים והמעיטו את ההתמקדות בחסרונותיהם.
גם מורים בעלי כוונות טובות עלולים להיות בעלי ציפיות נמוכות מחלק מתלמידיהם. פרספקטיבה של חסר, משולבת בשימוש יתר במקורות המונחים ע"י סטנדרטים, תומכת רק מעט ביצירת השראה ללמידה בקרב תלמידים. גישות מפורשות ונוסחתיות עלולות להחליש הנעה ללמידה, להגביל את רמות ההשתתפות של התלמידים, לחזק את גישות החסר ולהמשיך לקיים מעגל של תת-ההישגיות.
אתגר מרכזי העומד בפני מורים הוא להפוך את האוריינות לא רק לאפשרית אלא גם למשמעותית. בכיתות רב-תרבותיות שבהן יש שונות לשונית גבוהה על המורים לערב את התלמידים בפעילויות של אוריינות הן מפורשות והן התנסותיות (Colombi & Schleppegrell, 2002). הסינתזה והאינטגרציה של גישות הוראתיות שונות, במיוחד כאלה המערבות תלמידים בפעילות בעלות אופנויות שונות (multimodal) וקולבורטיביות, עשויות להביא להתנסויות למידה (ובהקשר הנוכחי, כתיבה) משמעותיות יותר.
ביבליוגרפיה
Barab, S.A., & Plucker, J.A. (2002). Smart people or smart contexts? Cognition, ability and talent development in an age of situated approaches to knowing and learning, Educational Psychologist, 37(3), 165-185.
Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: mapping the terrain, Educational Researcher, 33(8), 3-15.
Colombi, C., & Schleppegrell, M. (2002). Developing advanced literacy in first and second language: meaning with power, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning, legitimate peripheral participation, Cambridge, UK: University of Cambridge Press.
Lemke, J.L.(1997). Cognition, context and learning: a social semiotic perspective, in: D. Kirshner & A, J, Whitson (Eds.), situated cognition: social, semiotic and psychological perspectives, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 37-55. 
Lieberman, A. & Miller, L. (2008). Teachers in professional communities: improving teaching and learning, NY: Teachers College Press.
Putnam, R., & Borko, H. (2000). What do views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 21(1), 4-15.
 
מה דעתך?

ביבליוגרפיה
Barab, S.A., & Plucker, J.A. (2002). Smart people or smart contexts? Cognition, ability and talent development in an age of situated approaches to knowing and learning, Educational Psychologist, 37(3), 165-185.
Borko, H. (2004). Professional development and teacher learning: mapping the terrain, Educational Researcher, 33(8), 3-15.
Colombi, C., & Schleppegrell, M. (2002). Developing advanced literacy in first and second language: meaning with power, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Lave, J., & Wenger, E. (1991). Situated learning, legitimate peripheral participation, Cambridge, UK: University of Cambridge Press.
Lemke, J.L.(1997). Cognition, context and learning: a social semiotic perspective, in: D. Kirshner & A, J, Whitson (Eds.), situated cognition: social, semiotic and psychological perspectives, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, 37-55. 
Lieberman, A. & Miller, L. (2008). Teachers in professional communities: improving teaching and learning, NY: Teachers College Press.
Putnam, R., & Borko, H. (2000). What do views of knowledge and thinking have to say about research on teacher learning? Educational Researcher, 21(1), 4-15.
 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?