פרח הוראה "אחר" – התנסות ולמידה בעיני סטודנטים להוראה בני תרבויות שונות

מקור: דפים 43, כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך, הוצאת מופ"ת, עמ' 39-59

מחקר זה בחן מאפיינים בהכשרת מורים במכללה רב-תרבותית מנקודת מבטם של סטודנטים “אחרים“. הסטודנטים, מהמסלול להכשרת מורים, התנסו בבית ספר ממלכתי יהודי במסגרת ה- PDS, בקבוצות שבהן רוב הסטודנטים היו יהודים חילונים. המחקר בדק כיצד רואים ומעריכים הסטודנטים ה “אחרים“ את ההתנסות, וזאת באמצעות סיפורי מקרה שכתבו וסיפורי חיים שלוקטו בראיונות פתוחים.
מטרות המחקר היו לשקף עמדות והרגשות של סטודנטים "אחרים" בנוגע להתנסות ולהכשרה להוראה במכללה יהודית חילונית; לבחון את המאפיינים, את היתרונות ואת החסרונות של התנסות סטודנטים “אחרים“ בקבוצת התנסות יהודית חילונית בבית ספר שותף ממלכתי יהודי; לדון בהצעות של סטודנטים “אחרים“ להכשיר להוראה סטודנטים מתרבויות שונות; להציג מתודה מחקרית המשלבת שימוש בכתיבות ובסיפורי חיים ככלי מחקר. המחקר הוא מחקר איכותי בגישה פרשנית קונסטרוקטיביסטית. מטרתו להבין את העולם הסובייקטיבי של הנחקרים ואת הנורמות הבין -סובייקטיביות של התרבות שבה הם משתתפים, באמצעות הנרטיב האישי שלהם. מהמחקר עולה שינוי בזהות המכללה היהודית-ממלכתית מבלי שהתקיים דיון מעמיק במשמעות השינוי, בעמדות הסגל כלפי הזהות החדשה, בשינויים שיש לתכנן בהתאם לזהות שהתגבשה ובדרך לשפר את איכות החינוך והחיים במדינה באמצעותה. אחת ממסקנות המחקר היא שיש לעצור את ההתעלמות מהצורך הדחוף בהגדרה ברורה של ייעוד המכללות לחינוך היהודיות-חילוניות ולהתאימן בצורה מכוונת ומובנית לייעוד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya