פרחי הוראה- תכנון להוראת מורים המבוססת על מסגרת מערכתית של וריאציה כדי לקשר הוראה עם דרכי ההתנסות של הלומדים

מאת: Keith Wood

Keith Wood . A design for teacher education based on a systematic framework of variation to link teaching with learners' ways of experiencing the object of learning, International Journal of Lesson and Learning Studies , Volume 2 (1): 16– Jan 4, 2013.

תכנון להוראת מורים המבוססת על מסגרת מערכתית של וריאציה כדי לקשר הוראה עם דרכי ההתנסות של הלומדים עם אובייקט הלמידה.

מטרת מאמר זה ממוענת לשתי שאלות:

(1) האם פרחי הוראה יכולים להשתמש בתיאורית וריאציה (שהיא למעשה, תיאורית למידה והתנסות, המסבירה איך לומד יכול להגיע לראיית, הבנת, או התנסות כפי שהם משתקפים בניסיון), לצורך תכנון וסקירה של שעורים?

(2) האם חשיפה לוריאציה בתכנון שעורים בעלי אובייקט למידה זהה מפתחים את הבנת המושג תכנון אצל פרחי הוראה?
תכנון/ מתודולוגיה/גישה – פרחי ההוראה למדו לתואר בחינוך בשפה האנגלית (שאינה שפת אימם), שאחד מסממניה היה הוראת עמיתים, ושיתוף פעולה של המורים בתכנון, הוראה ורפלקציה על שעורים. נאסף מדגם של רפלקציות עצמיות כתובות על תכנון והשפעה של 15 שיעורים של פרחי ההוראה, הכוללים שבעה נושאי למידה. הממצאים עברו אנליזה תוך שימוש בשיטה השוואתית. שיטת תכנון השעור בהיבטים של תבנית הווריאציה והיבטים ביקורתיים, כמו גם הערכה של המורים את השעורים, מתוארת במאמר זה.

ממצאים - ארבעה מקרים משמעותיים מראים איך וריאציה ביעד של למידה שמומש על ידי פרחי ההוראה בשעורים שלהם, וביעד הלמידה שנחווה על ידי הסטודנטים שלהם, השפיע על היעד של למידה המיועד שנחווה על ידי פרחי הוראה אלה. בתכנון והמימוש של השעורים שלהם, היה שימוש בפועל בווריאציה ב-10 מתוך 15 השיעורים שהועברו.

מקוריות/ ערך- השימוש במסגרת הווריאציה מצטיירת כהצלחה בכך שפרחי ההוראה הגיעו להכרה שדבר ניתן לשינוי, דבר שקודם נתפס כבלתי ניתן לשינוי אצל פרחי הוראה אלה, אשר הם עצמם למדו בכיתות ממורכזות-מורה. השימוש בהן הציע גישה שיטתית מבוססת ראיות לתכנון, הוראת, וסקירת שעורים, ומכאן הזדמנות לשלב בין תפקידי המורה והתלמיד במעקב אחר אובייקט הלמידה. בהגדרת של מסגרת הווריאציה ככלי תכנון, ולא כשיטת הוראה, נפתחה ההזדמנות למחקר ביקורתי יותר של התועלת שלה בהכשרת מורים התחלתית.

הסיכום נכתב ע"י ד"ר גילה אולשר ממכון מופ"ת

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya