פרופילי קוראים של פרחי הוראה: יציבות ושינוי לאורך ההכשרה

Vansteelandt , I., Mol, S and Van Keer, H. (2021). Pre-service teachers' reader profiles: stability and change throughout teacher education. Journal of Research in Reading, 45, 1, 1-19

אף שיכולת הקריאה חיונית להצלחה בלימודים, ניכרת הידרדרות בגישה של תלמידים לקריאה. יש קבוצה גדולה למדי של מתכשרים להוראה שגישתם לקריאה שלילית, וזאת על אף שגישה ומוטיבציה משפיעות על הרגלים ועל יכולות של קריאה. מחקר זה השתמש בגישה ממוקדת-יחיד כדי לבחון את התפתחותה של הגישה לקריאה בקרב פרחי הוראה במהלך ההכשרה, ואת השאלה כיצד התפתחות זו קשורה ליכולת ולהתנהגות הקריאה הנתפשות שלהן.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת: כל סיכומי המאמרים בנושא התנהגויות קריאה

מתודה

ניתוח אשכולות (תנועה) בוצע על מדגם של 128 מתקשרים להוראה בתחילת ההכשרה להוראה וקרוב לסיומה, במטרה לזהות גישות שונות לקריאה ושינויים אפשריים במהלך הלימודים. נעשתה הבחנה בין מטרה (פנאי לעומת לימודים) והקשר (מכוונות אישית לעומת חברתית)  בעת הערכת מרכיבי הגישה לקריאה.

ממצאים

רוב הנבדקים שמרו על אותו פרופיל לאורך זמן (53%-62%). כאשר פרחי הוראה שינו פרופיל, במרבית המקרים היה השינוי לעבר פרופיל המכוון אל האישי או אל החברתי (קריאה כפעולה אישית גרידא לעומת נכונות ליצור אינטראקציות על-אודות כתיבה, בהתאמה).  הנבדקים בעלי פרופיל הגישה-המעטה (low attitude) היו בעלי הסבירות הנמוכה ביותר לקרוא ותפשו את עצמם כבעלי היכולת הנמוכה ביותר לקרוא. הם היו בעלי הנכונות הנמוכה ביותר להשקיע בקידום הקריאה בבתי הספר שבהם ילמדו בעתיד.

מסקנות

זה נראה מדאיג כי כרבע מהמתכשרים בדגימה זו נכנסים למקצוע ההוראה עם גישות שליליות לקריאה. באופן מעודד, רוב המתכשרים להוראה שימרו או אף העצימו את גישתם החיובית לקריאה לאורך ההתכשרות.

דגשים

הבדלים בגישה כלפי קריאה קשורים להבדלים בהתנהגויות קריאה ובתפישה של יכולות קריאה.

יש מגמה של הידרדרות בגישה לקריאה בקרב תלמידים, החל בסוף בית הספר היסודי.

כמחצית מפרחי ההוראה מתחילים את ההכשרה עם גישה שלילית לקריאה.

השלכה מעשית

חיוני ודחוף לטפל באופן הולם בגישות כלפי הקריאה בקרב המתכשרים להוראה, באופן שיביא בחשבון את ההבדלים האינדיבידואליים בין הסטודנטים השונים.

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya