פרויקט מנהרת הזמן במכללת בית ברל

 מנהרת הזמן הנו פרויקט המוקדש לבחינת תופעות וזירות הקשורות בחיי היומיום של בני הארץ.

במסגרת יחידת המחקר במכללת בית ברל פועלת קבוצת מחקר, שתערוך מחקרים מקיפים ורב-שנתיים שיוקדשו למטרות, לשיטות הפדגוגיות ולדרכי היישום של פרויקט מנהרת הזמן. מנהרת הזמן הנו פרויקט המוקדש לבחינת תופעות וזירות הקשורות בחיי היומיום של בני הארץ בדורות הקודמים, שחלק ניכר מהן טרם זכו לבדיקה מחקרית שיטתית.  פעילות מחקרית, שתוקדש לשגרת הקיום ה"מובנת מאליה", עשויה לעניין את הציבור הרחב שמחוץ לגבולות האקדמיה ולרתמו לפעילות במסגרת קבוצות תיעוד קהילתיות. מהלך זה עשוי להרחיב את מעגל הקהילות הנחשפות לידע, לומדות אותו לעומקו ואף תורמות לייצורו.


קבוצת המחקר מבקשת לבחון פרויקט רחב יריעה זה, לעקוב אחרי התהליכים החינוכיים והחברתיים-תרבותיים המאפשרים את מימושו, ולבדוק את תרומתו לתחום החינוך בכלל ולמכללות להכשרה להוראה בפרט.

במסגרת זו יבחנו מספר שאלות מפתח הנוגעות בקשר המורכב בין היסטוריה, מחקר היסטורי וחינוך. בין השאלות הללו אפשר למנות, למשל, את הנושאים הבאים:

באילו פרקטיקות תיעוד ייחודיות משתמשים המשתתפים בקבוצות תיעוד אחרות, וכיצד ניתן לתרגמן לדפוסים פדגוגיים שייושמו בהיקף נרחב?

• אלו אפשרויות ומגבלות נלוות ליישום הפרויקט במסגרת מערכת החינוך הפורמלית ומערכת החינוך הבלתי פורמאלית?

• מהי תרומתו של תיעוד היסטורי-ביוגרפי מסוג זה לתהליכי למידה ולתהליכי הוראה במוסדות העוסקים בהכשרה לתפקידי חינוך והוראה?

• באיזו מידה מצליחות הפעילויות של פרויקט מנהרת הזמן לקדם חיים משותפים משמעותיים ושוויוניים בין מגזרים שונים של האוכלוסייה במדינה ישראל?

המחקרים שייערכו על ידי חברי קבוצת המחקר ישלבו שיטות מחקר כמותניות ואיכותניות, ויקיפו מגוון רחב של משתתפים בפרויקט מנהרת הזמן, על האוכלוסיות השונות המיוצגות בו.

למחקרים חשיבות רבה הן לבחינת התוצרים והמשמעויות של פרויקט ייחודי זה, הנערך לראשונה במסגרת מכללה אקדמית לחינוך, והן לבחינת הקשר בין היסטוריה לבין חינוך בחברה רב תרבותית הנתונה בקונפליקט מתמשך.

מקור וקרדיט: מכללת בית ברל


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya