פרויקט מיוחד ליום המורה: תפיסות מורים ביחס לשילוב טכנולוגיה בכתיבה

מאת: Kelley Regan

Regan, K. et al. (2019). Teacher perceptions of integrating technology in writing, Technology, Pedagogy and Education, 28:1, 1-19

לאור הדגש הרב שקובעי המדיניות מעניקים בשנים האחרונות להכנסת הטכנולוגיה לבתי הספר, חלה גם עלייה בהכרת המורים בחשיבות הטכנולוגיה, יתרונותיה ושילובה במסגרת הדיסציפלינות השונות, ביניהן גם בהוראת הכתיבה. עם זאת ממצאים אחרונים מראים כי בתחום הוראת הכתיבה ייתכן שמורים לא משלבים את הטכנולוגיה בדרכים משמעותיות ו/או יעילות. מחקר זה מבקש להבין טוב יותר את עמדותיהם ואת תפיסותיהם של מורים בנוגע להוראת הכתיבה והקשר לשימוש בטכנולוגיה.

ראיונות שנערכו עם 47 מורים בחטיבות הביניים העלו כי מרבית המורים רואים את עצמם כמשתמשים מיומנים בטכנולוגיה (technology users) ובמקביל תופסים את כישורי הכתיבה של התלמידים כנמוכים ולקויים. עם זאת המורים מודים שהשקיעו זמן מועט יחסית במתן הוראות כתיבה בסיוע טכנולוגיה בתחומי תוכן שונים. המורים הסבירו את מיעוט הכנסת הטכנולוגיה להוראת הכתיבה באמצעות שלוש סיבות מרכזיות: הטכנולוגיה גוזלת זמן רב מדי, הגישה לאמצעים הטכנולוגיים מוגבלת, השימוש בטכנולוגיה עלול לגרום לתחרות לא רצויה. עם זאת, מורים רבים הצביעו על העובדה שהטכנולוגיה התגלתה כחיובית עבור תלמידים עם מוגבלויות, הופכת את ההוראה למגוונת יותר ומעניקה הזדמנויות למידה השייכות למאה ה-21.

ממצאים אלה חשובים כדי להראות עד כמה עמדות ותפיסות מורים ממלאות תפקיד משמעותי בשילוב הטכנולוגיה. ומכאן שבנוסף להגברת הגישה לטכנולוגיה שיש לקדם בבתי הספר, נראה שראוי שחטיבות הביניים תספקנה הדרכה מקדימה לפני הכנסת הטכנולוגיה וכמובן תגברנה את שירותי הסיוע בזמן השימוש בה. כמו כן ראוי להקדיש זמן לרפלקציה על מנת שגישות המורים שמונעות באופן מודע או לא מודע את הכנסת הטכנולוגיה תוכלנה להשתנות ולהיות מתועלות לשיפור שילובם של הכלים החדשים בכיתה.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

חמש דרכים שבהן מורים יכולים להשתמש בטכנולוגיה כדי לסייע לתלמידים

האם יש קשר בין השקעה בטכנולוגיה לבין עלייה בהישגים הלימודיים?

מערך ממוחשב להערכת תהליך הכתיבה בקרב ילדים ומבוגרים המתקשים בכתיבה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya