פרוייקט מיוחד ליום המורה: שחיקה, דיכאון, תפיסות מסוגלות, ומשתנים הקשורים לעבודה בקרב מורים בבית הספר

Capone, V., et al (2019). Burnout, depression, efficacy beliefs, and work-related variables among school teachers, International Journal of Educational Research, 95, 97-108

אתגרי ההוראה מלווים בקשיים פסיכולוגיים רבים, ביניהם שחיקה ודיכאון. ספרות המחקר בנושא מכירה זה מכבר בקשר בין שחיקה לבין דיכאון בקרב מורים. מטרת המחקר הנוכחי להעמיק בסוגיה באמצעות חקירת היחסים בין שחיקה, דיכאון ותפיסת המורים את סביבת עבודתם. באופן ספציפי המחקר בחן את היחסים בין שחיקה, דיכאון ושורת גורמים: תפיסות מסוגלות (עצמית וקבוצתית), אקלים בית הספר וצדק מוסדי/אירגוני.

המחקר נעשה במדגם של 609 מורים איטלקיים. באמצעות ניתוח מסלולים/נתיבים (path analysis) ובחינת מגדר וגיל, נמצא שמסוגלות קולקטיבית, אקלים בית ספרי וצדק אירגוני תורמים לירידה בשחיקה ומכאן שראוי להשקיע משאבים לעידוד האפקטיביות הקבוצתית ותחושת המסוגלות הקולקטיבית. מעבר לכך, המחקר בקש לעמוד על הגורמים השונים, והנפרדים, לשחיקה ולהבחין בין דיכאון לבין שחיקה על מנת שהטיפול שיוצע יהיה טיפול נפרד. זאת לאור דיון בשדה הפסיכולוגיה העוסק בשאלת ההבדלים בין שתי התופעות. המחקר הנוכחי תורם לדיון ומבסס את ההבדלים בין דיכאון ושחיקה על מנת לחדד את כלי המניעה והטיפול בהם בקרב מורים.

לתקציר באנגלית

השפעת אקלים כיתה ארגוני על שחיקה בין מורי כיתה ומורי חינוך מיוחד בתי ספר רגילים

הקשר בין עמדות מורים כלפי עבודת רגשות, שחיקת מורים ורמת השכלתם

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya