פרוייקט מיוחד ליום המורה: דמות המורה-מנהיג- בין מאפיינים אישיים לאסטרטגיות להעצמת לומדים

Nissim Y. & Simon E. (2019).The Teacher-Leader's Image: Between personal characteristics and strategies empowering learners. Journal of Education and Learning. 8. 136-146

המאמר הנוכחי מבקש לבחון ולהאיר את דמותו של "המורה-המנהיג" מנקודת מבטם של בוגרים וסטודנטים לתכנית M.ed במכללה האקדמית אוהלו. המחקר מבקש לפתוח אשנב דרכו נוכל להבין את תפקידו העתידי של המורה-מנהיג.

שאלות המחקר העיקריות שנבדקו הן:

  1. כיצד נתפסת דמות המורה-מנהיג בעיני אוכלוסיית המחקר?
  2. מהו הדימוי הרצוי של המורה-מנהיג מתוך תיאורי המשיבים? מהם מאפייני המנהיגות הדומיננטיים או המשמעותיים ביותר בעיני המשיבים?
  3. האם יש הבדל בין תפיסת המשיבים את המונח "מורה-מנהיג" לבין תפיסתם את המונח "מורה"?
  4. האם ניתן לזהות דפוס עיקרי העולה מניתוח תשובות הנחקרים בחלק ההצהרות והשאלות הפתוחות?

התשובות לשאלות המחקר נגזרו מאיסוף וניתוח נתוני שיטת מחקר משולבת. כלי המחקר היה שאלון מאומת שהופץ ל- 137 בוגרים וסטודנטים מתכנית ה- M.ed. מולאו 54 שאלונים.

הממצאים העיקריים מצביעים על כך שכל המדדים שנחקרו בחלק הכמותי של השאלון קיבלו ציונים גבוהים. לפיכך, דמותו של המורה-מנהיג מתוארת כממלאת תפקיד שיש לשאת אליו עיניים, בעל מאפיינים מובחנים ובעיקר כזה אשר מנהל יחסים אישיים עם תלמידיו ועם עמיתיו. מדד היחסים האישיים קיבל את הציון הגבוה ביותר. בחלק האיכותי של השאלון התבקשו המשיבים להתבונן באופן מעמיק ולהביע את דעתם במילותיהם שלהם, ב"קולם". מניתוח חלק זה עולה כי דמותו של המורה-מנהיג, כמו גם דמותו של המורה, קשורות הדוקות ליכולות אסטרטגיות, ליכולת להוביל אחרים, למכוונות למטרה ולמאפייניו האישיים, במיוחד לכריזמה, לאחריות, לידע ולחזון.

שני צירים מרכזיים זוהו מעיבוד הממצאים השונים:

1. דגש על יחסים בין-אישיים עם תלמידים ועמיתים.

2. תפקידם המרכזי של המאפיינים האישיים.

תוצאות אלה תורגמו הלכה למעשה לאסטרטגיות לעבודה חינוכית העשויות להעצים את התלמידים ובסופו של דבר להביא לשיפור בהישגיהם האקדמיים.

למאמר המלא

הכלה והדרה בשינוי החינוכי: תגובות רגשיות של מורים והשלכותיהן על מנהיגות

מורים כמנהיגים: מה נדרש לכך

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya