פרוייקט מיוחד ליום המורה: דחיינות בקרב מורים, רגשות ומתח- מחקר איכותני

Laybourn, S., et al. (2019). Teacher procrastination, emotions, and stress: A qualitative study, Frontiers in Psychology, 10, 1-13

לא מעט נכתב בספרות המחקר אודות השפעותיהם של מתח ורגשות שליליים בקרב מורים על שחיקה בעבודה, ביצועים טובים פחות בכיתה וכמובן ירידה בתחושות הסיפוק. אלה משפיעים לא רק על המורה עצמו אלא גם התלמיד ועל הישגיו האקדמיים. עם זאת באשר לדחיינות של מורים כמקור למתח ולחוויות רגשיות שליליות, לא נערכו מחקרים מספקים. המחקרים שכן נעשו התמקדו בדחיינות של תלמידים ואלה שבכל זאת עסקו במורים, השתמשו על פי רוב בכלי דיווח עצמי. המחקר הנוכחי מבקש לבדוק את הפנומנולוגיה של דחיינות מורים מנקודת מבטם, ואת הקשרים בינה ובין חוויות רגשיות ומתח באמצעות גישה איכותנית.

במחקר השתתפו 27 מורים, גברים ונשים, מגרמניה שהתראיינו באופן אישי. גילם הממוצע 35.7, הצעיר/ה ביותר בן/בת 25 והמבוגר/ת ביותר בן/בת 62. תשעה מורים דווחו כי מעולם לא דחו משימות מקצועיות ללא צורך וכי אינם תופסים עיכובים כשליליים או מגבירי מתח. המידע שנאסף מ-16 המורים הנותרים וניתוחו העלה כי המורים נוטים לדחות משימות שקשורות לארגון, מנהלה ובדיקת עבודות. סיבות הדחייה משתנות אך בכל זאת הסיבה המרכזית היא עוינות, או תחושות של דחיה aversiveness (ולא דחיינות) כלפי משימות אלה. בהתאמה המורים דווחו על רגשות שליליים הקשורים לדחיינותם וראו בהתנהגותם מקור למתח מקצועי.

במידה מסוימת, בעיקר ברמת התחושות הכלליות והמסגרת הקונצפטואלית, עולה מהמחקר כי דחיינות בקרב מורים אינה מאד שונה מדחיינות בקרב אוכלוסיית התלמידים, שנבחנה כאמור במחקרים קודמים. ובכל זאת המחקר הנוכחי גילה הבדלים משמעותיים: בהשוואה לתלמידים, מורים אינם דוחים משימות מסיבות של חוסר בקיאות במשימות, חוסר יכולת לבצע אותן או חשש מכישלון, אלא בעיקר, בעקבות משימות שנראות להם חסרות משמעות ובהתאמה חוסר מוטיבציה חיצונית לביצוען. ממצא זה מתיישב עם ההנחה הידועה כי המורה מזדהה על פי רוב עם עבודתו ומונע באופן פנימי לבצע את משימותיו. לבסוף, בעוד דחיינות גרמה לטווח רחב למדי של רגשות שליליים בקרב מורים, במיחד כעס, אך גם אשמה ואכזבה, במבט כללי יותר, עולה כי המורים חוו את דחיינותם כמלחיצה אותם באופן מתון (בינוני). הסיבה לכך עשויה להיות קשורה בעובדה שלהתנהגות הדחיינית של המורים, בהקשר המחקר לפחות, לא היתה השלכה שלילית חמורה.

 

למאמר המלא

לקריאה נוספת

הקשר בין עמדות מורים כלפי עבודת רגשות, שחיקת מורים ורמת השכלתם

הדחיינות בכתיבה האקדמית – התופעה, מאפייניה והצעת פתרון

זכרו למה התחלתן ללמד: ארבע שיטות לתמרץ ולעודד מורות מתחילות

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya