פערים בין פרחי הוראה למורים מאמנים

מאת: R. Patrick

Patrick R. 'Don't rock the boat': conflicting mentor and pre-service teacher narratives of professional experience. Australian Educational Researcher , May 2013;40(2):207-226.


מאמר זה בוחן את הפערים בין פרחי הוראה למורים מאמנים (מורה אחראי מטעם בית הספר) לגבי ההתנסות המקצועית בבתי הספר.
המאמר משרטט חקירה נרטיבית לגבי קשר החונכות בהכשרת מורים.

המאמר ניתח שיחות מראיונות תוך שימוש "בכתיבה כשיטת חקירה", מה שמאפשר הבנה רקורסיבית של השיח המתחרה שעלה ומדגיש מתחים בקשר החונכות.

בעוד שפרחי ההוראה שרואיינו עבור מחקר זה ציפו שההתנסות המקצועית תספק הזדמנויות לשיתוף פעולה ולחדשנות, המורים המאמנים נטו לראות את הקשר כהטמעה של המקצוע.

זוהו שתי נקודות אתגר שבהן יש צורך בהפרעה למתחים שעלו מנרטיבים מתחרים אלה, אם אמורים להתרחש שינויים בהגינות החינוכית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya