פעילות מרכזי ההערכה לרישוי מורים בארה"ב

רישוי מורים - מרכזי הערכה

מבחני הערכה הכתובים

החלק השני של מבחני ההערכה הכתובים של הNBPTS מחייב הוכחת יכולת הוראה/העברה, כושר כתיבה והבנת מצבי למידה.

המבחן הכתוב מבוסס על פילוסופיה חינוכית ברורה ומגובשת המשקפת את מהות הפדגוגיה החינוכית הנדרשת ממורים וקרובה ברוחה לסוגי הפעילויות שהמורה מצופה להעביר בכיתה.

מועצת NBPTS גיבשה מערכת קריטריונים פדגוגיים די ברורה והוגנת והמורים יודעים מראש מה הם הציפיות מהם ואלו קריטריונים ירכיבו את הבחינה.

בתהליך ההסמכה לרישוי יש כיום 24 תחומי דעת והתמחויות, כאשר בכל תחום דעת הסטנדרטים נקבעים עפ"י שני מימדים:

א. רמת ההתפתחות הגילאית והקוגניטיבית של התלמיד
ב.  המקצוע/תחום הדעת אותו מלמד המורה.

מימדי התפתחות (developmental level)

 נקבעו 6 רמות התפתחות בהן יכול המורה המתמודד לבחור:

§       הגיל הרך וקדם יסודי (3-8)
§       גילאי הביניים (7-12)
§       רצף גילאי בית ספר (3-12)
§       גילאי ההתבגרות המוקדמת (11-15)
§       גילאי ההתבגרות (14-18)
§       רצף גילאי ההתבגרות (11-18)

הסטנדרטים העיקריים

בכל סוגי הבחינות ומבנה הפורטפוליו המורים צריכים להוכיח יכולות פדגוגיות ב-5 קבוצות של מיומנויות:

§       מחוייבות לתלמידים וללמידתם.
§       מסוגלות לניהול למידה ויכולת מעקב אחר התקדמות תלמידים
§       יכולת למידה עצמית והפקת לקחים מניסיון מצטבר
§       השתלבות בקהילה מקצועית
§       שליטה בתכנים ובגוף הידע הדיסציפלינארי.

בנוסף לכך, לכל תחום של רישוי, מוקמת ועדה קבועה הקובעת סטנדרטים מחייבים.

מרכזי ההערכה

כל הפעילות של החלק השני (מבחנים כתובים) מתנהלת באמצעות 230 מרכזי הערכה הפרוסים ברחבי ארה"ב.

מרכזי הערכה (ASSESSMENT CENTERS) פועלים ברציפות בין החודשים מאי-יולי כל שנה.

במרכזי ההערכה מועסקים באופן זמני מורים ותיקים ומורי מורים. החלק של מרכז ההערכה בתהליך הרישוי מורכב מיום שלם של העברת תרגילים ומצבי סימולציה הבוחנים גם ידע פדגוגי וגם ידע בתחומי התוכן /הדעת.

חלק מהתרגילים וההתנסויות הנערכים במרכזי ההערכה הם מודפסים וחלקם מועבר באמצעות מחשבים ומצבי סימולציה ממוחשבים.

המועמד צריך גם לכתוב סקירות קצרות במהלך הבחינות הכתובות, אלו נקראים רמות ביצוע (prompts) והם מותאמים לכל תחום דעת. המשקל של תחומי הדעת במרכזי ההערכה גדול יותר מאשר המשקל הפדגוגי תיאורטי

סוג אחר של מבחנים במרכזי ההערכה הם סימולציות של מצבי הוראה ולמידה, כולל התייחסויות למיגוון של עבודות תלמידים. המועמד צריך להוכיח את יכולתו לנתח את מצבי הלמידה ולהעריך את דפי העבודה והדוגמאות המייצגות של עבודת תלמידים.

המועמד מזומן למרכז ההערכה אחרי ששלח למרכז התפעול של ה- NBPTS את הפורטפוליו שלו ולאחר שנעשתה הערכה מסכמת ראשונה של כל מרכיבי הפורטפוליו ובמועמד הוכיח תוצאות פדגוגיות טובות בכל הentries של מרכיבי הפורטפוליו.

בדרך כלל, המועמדים משלימים את החלק השני (מבחנים כתובים במרכזי ההערכה) בחודשים מאי-יולי במהלך השנה. בממוצע אורך התהליך כולו, על שני חלקיו, בין 8 חודשים לשנה.

המועמדים מקבלים כשנה מראש חומרי הכנה המסייעים להם מאוחר יותר בהתנסויות הנדרשות במרכזי ההערכה.

מהות התרגילים המועברים במרכזי ההערכה

במרכזי ההערכה פותחו באופן עקרוני 6 סוגי תרגילי התנסות בהם צריך המועמד להתמודד במהלך יום שלם:

תרגיל מס' 1 - המורים צריכים לתכנן ולתאר פעילות לימודית המשלבת את מיומנויות הליבה של תוכנית הלימודים.

תרגיל מס' 2 - התפתויות וחידושים בתחום הדעת. המורים צריכים לתאר התקדמות וחידושים בתחומי הדעת וכיצד הם יכולים לנצלם לטובת ההתנסויות שלהם.

תרגיל מס' 3 – תרגל מתחום הקידום המקצועי. המורה צריך להוכיח מוטיבציה לקידום מקצועי ולתאר כיצד יוכל לרכוש מיומנויות גבוהות יותר בתחום ההוראה אשר יקדמו אותו.

תרגיל מס' 4 – מיומנויות גבוהות שרכשו המורים לאחרונה וכיצד הן מיושמות הלכה למעשה בתכנון יחידות הלימוד ופעילותו בכיתה. תרגיל סימולציה.

תרגיל מס' 5 – יכולות בתחומי ההעסקה והשתלבות במקום העבודה. המועמד יתאר ציפיות במקום העבודה וכיצד הוא יכול לממשן וליצור אקלים כיתה אפקטיבי בכיתתו וקשר טוב עם שאר המורים. תרגיל סימולציה.

תרגיל מס' 6 – יכולות בתחומי למידה עצמית ויכולת התפתחות עצמית. המורה חייב להוכיח סקרנות, כושר למידה עצמי רב ויכולת התעדכנות עצמית מתמדת.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya