פעילות מחקרית בקרב מורי המורים במכללות להכשרת מורים לאוכלוסייה הערבית בישראל

נאסר-אבו אלהיג'א, פ' ומג'דוב, ע' (2015). פעילות מחקרית בקרב מורי המורים במכללות להכשרת מורים לאוכלוסייה הערבית בישראל. דפים, 61, 62-32.

מחקר זה נועד לבדוק את היקף הפעילות המחקרית של מורי מורים במכללות להכשרת מורים לאוכלוסייה הערבית בישראל, לבחון את עמדותיהם כלפי מחקר ואת הקשר בין מאפייניהם האישיים, מאפייני העבודה והעמדות שלהם כלפי מחקר לבין היקף פעילותם המחקרית.

במחקר השתתפו 161 מורי מורים, שני ראשי מכללות ושני ראשי יחידות מחקר. הנתונים נאספו באמצעות שאלון אשר כלל שאלות סגורות ופתוחות וכן באמצעות ראיונות חצי מובנים.

הממצאים מלמדים כי ההתפלגויות של מורי המורים בסוגים השונים של פעילויות המחקר שנבדקו מוטות שלילית; כי היקף הפעילות המחקרית שלהם מוגבל; וכי שיעור ניכר מהם לא ביצעו פעילות מחקרית כלשהי בשנתיים שקדמו לאיסוף הנתונים. נמצאו הבדלים בין המכללות בהיקף הפעילות המחקרית במגוון אינדיקטורים.

עוד נמצא כי השכלה אקדמית, קביעות, דרגה, תפקיד מנהלי ועמדות כלפי מחקר תורמים באופן מובהק לניבוי היקף הפעילות המחקרית. הממצאים נדונו לאור ההבדלים בין המכללות במאפייני התרבות המחקרית ולאור הספרות הרלוונטית.

המאמר המלא מופיע כקובץ PDF בטור המידע מצד שמאל ("חומרים נוספים").

ראו גם:

התפתחות ייצוגי הזהות של סגל ההוראה בתהליך האקדמיזציה של המכללות

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya