פעילות חקר פתוח


האם ניתן לעשות חקר פתוח במסגרת תכנית הלימודים בכיתת בית ספר על יסודי?

ד"ר גילמור קשת חושבת שכן והיא מדווחת על פרויקט החקר שעשתה עם תלמידי ט' בעתיד, תיכון למדעים בלוד. "התחלנו לקראת סוף המחצית הראשונה של שנת הלימודים. בזמן זה כבר בנינו בסיס ידע היכול לתמוך בחקר פתוח. ומההיבט המעשי, זהו זמן מתאים למפגשים רצופים ללא חגים או מבחנים."

לסקירה של ד"ר גילמור קשת

ראה גם : סקירות נוספות של ד"ר גילמור קשת

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?