פנייה לפערי ההישגים עם התערבויות פסיכולוגיות

מאת: David Yeager

Yeager, David; Walton, Gregory and Cohen, Geoffrey L. "Addressing achievement gaps with psychological interventions", Phi Delta Kappan; Feb2013, Vol. 94 Issue 5, p62-65.

 המאמר דן בהשפעה של עמדות התלמידים כלפי הלמידה שלהם על ההישגים האקדמיים, תוך התמקדות בשימוש בהתערבויות פסיכולוגיות כדי לצמצם את פער ההישגים.

המחברים מסתכלים במחקר שנערך על ידי הפרופסור לפסיכולוגיה קרול ס. דווק (Carol S. Dweck) לגבי כיצד התלמידים תופסים את האינטליגנציה שלהם ואת השפעתה על ההנעה של התלמיד.

הנושאים כוללים את ההשפעה של תחושת השייכות של התלמידים על המעורבות וההנעה שלהם, אסטרטגיות לגרום לתלמידים לעשות רפלקציה לגבי ערכים אישיים כדי להפיג סטריאוטיפים שליליים ולשפר את הביצוע הלימודי, כמו גם דרכים שבהן מיעוט של תלמידים יכול להפיק תועלת ממשוב מצד המורים.


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya