פיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר לקראת תרבות של למידה: אי-ליניאריות בפרקטיקה

Chen, Der-Thanq; Wang, Li-Yi; Neo, Wei-Leng. "School-Based Curriculum Development Towards a Culture of Learning: Nonlinearity in Practice", British Journal of Educational Studies 63.2 (2015): 213.

מחקר זה מכוון להפריד בין ההקשר (context), התהליכים והתוצאות כשלושת הרכיבים העיקריים של פיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר בששה בתי ספר שונים בסינגפור.

נערכו 31 דיונים בקבוצות מיקוד עם מורים, אנשי מפתח, ומנהלים בבתי הספר הללו. המחברים יצרו מהנתונים מסגרת לפיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר המורכבת מחמישה נושאים שהתרכזו ב"תרבות של למידה".

מסגרת זו מספקת ראייה חלופית להמשגה המסורתית של פיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר על ידי הדגשה של הקשרים הלא-ליניאריים בין שלושת המרכיבים הללו.

המאמר מעלה שתי המלצות עבור חוקרים, קובעי מדיניות ואנשי מקצוע לגבי פיתוח תכנית לימודים מבוססת בית ספר המכוונת למחויבות לחדשנות וליכולת דירוג פוטנציאלית.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya