פיתוח קורסי MOOC בגישה קונסרוקטיביסטית


עם ההתרחבות האופנתית של קורסים מקוונים רחבי היקף בארה"ב ובקנדה , נעשים ניסיונות על ידי מרצים לגבש ייחודיות לקורס המקוון שהם מעבירים במתכונת MOOC .

 אחת המרצות בארה"ב, ד"ר Jackie Gerstein מדווחת בבלוג שלה על ניסיון להקנות לקורס מקוון רחב ההיקף שפיתחה באוניברסיטת Boise State University מעורבות פעילה יותר של הסטודנטים בהשוואה לקורס MOOC שגרתי. הכוונה לאפשר לסטודנטים לא רק לצפות בתכני הקורס אלא גם ליצור תכנים רלבנטיים להעשרת הלמידה בקורס המקוון באמצעות כלים כגון Diigo, Delicious או בלוגים.

המלצה נוספת של ד"ר Jackie Gerstein היא לשזור את הפעילות של הסטודנטים בקורס המקוון מסוג MOOCבאמצעות אחד מכלי הרשתות החברתיות , כגון Edmodo .

למאמר של ד"ר Jackie Gerstein

Developing a MOOC-Inspired Course

ראה גם :

Online Learning: an insider’s guide: what it’s really like to study a MOOC

ראה גם :
ההתנסות במערכת של קורסים מקוונים רחבי-היקף בארה"ב MOCC - מנקודת ראותה של מורה בביה"ס תיכון אמריקאי

הטקסונומיה של קורסים מתוקשבים מסוג MOOC

MOOC – יומן חוויות

לקחים מהשתתפות בקורס מקוון פתוח רב- שותפים –קורס מפר"ש, דלית לוי , מכללת סמינר הקיבוצים

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya