פיתוח, ניתוח ושימוש במסיחים עבור מבחנים רבי-ברירה בחינוך: סקירה מקיפה

Mark J. Gierl, Okan Bulut, Qi Guo, Developing, Analyzing, and Using Distractors for Multiple-Choice Tests in Education: A Comprehensive Review, Review of Educational Research, August 17, 2017

המחקר מציג סקירת ספרות מקיפה לגבי מבחן רב-ברירה בחינוך שהתמקדה, במיוחד, בפיתוח, בניתוח ובשימוש באפשרויות לא נכונות, המכונות גם מסיחים. במחקר זה, המחברים מספקים סקירה לגבי הידוע על פיתוח מסיחים עבור פריטים רבי-ברירה ולגבי הערכה של איכותם.

לאחר מכן, המחברים משלבים את קווי ההנחייה הקיימים לגבי האופן השימוש במסיחים ומסכמים מחקר מוקדם יותר לגבי המספר האופטימלי של המסיחים ולגבי הסדר האופטימלי שלהם. לבסוף, המחברים משתמשים בסקירה מקיפה זו כדי לספק המלצות מעודכנות ביחס לפיתוח, לניתוח ולשימוש במסיחים ומדגישים את התחומים החשובים שבהם יש צורך במחקר נוסף.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya