פיתוח מקצועי של מורי בתי ספר יסודיים באמצעות ערוצי למידה מתוקשבים – בדיקת המוכנות של מורי בתי ספר יסודיים בארה"ב

Reeves, Todd D. and Li, Zhushan. " Teachers' technological readiness for online professional development: evidence from the US e-Learning for Educators initiative". Journal of Education for Teaching; Oct2012, Vol. 38 Issue 4, p389-406.


פיתוח מקצועי של מורי בתי ספר יסודיים באמצעות ערוצי למידה מתוקשבים – בדיקת המוכנות של מורי בתי ספר יסודיים בארה"ב .

אף על פי שפיתוח מקצועי מקוון (OPD) מוכר כחלופה לפיתוח מקצועי פנים אל פנים, קיימים מספר מכשולים בהעברת פיתוח מקצועי מקוון יעיל.

מחקר זה בוחן את המוכנות הטכנולוגית של המורים  בארה"ב להשתתף בפיתוח מקצועי מקוון.

בייחוד, מחקר זה בוחן שש שאלות מחקר המתייחסות למוכנות הטכנולוגית של מורים בבתי ספר יסודיים ותיכוניים המשתתפים בפיתוח מקצועי מקוון.

הנתונים נאספו מ"למידה מקוונת עבור מחנכים", יוזמה רחבת היקף של פיתוח מקצועי מקוון שיושם בין השנים 2006 ל – 2011 בארה"ב.

הנתונים מראים שהמורים שהשתתפו בפרויקט מדווחים שהם מאמינים שפיתוח מקצועי מקוון יעיל כמו פיתוח מקצועי פנים אל פנים; מאפשר גישה קלה לטכנולוגיה הדרושה; יש ברשותם מיומנויות טכניות/מיומנויות מחשב נדרשות; והם חושבים שחלק ממיומנויות אלה ישתפרו כתוצאה מהשתתפות בקורס.

אף על פי שממצאים אלה מועדפים בעיקר מהפרספקטיבה של בעלי עניין בפיתוח מקצועי מקוון, מחקר זה מוצא גם שחלק מההשתנות בין המורים עשויה להבטיח אסטרטגיות הטמעה אפשריות.

ראה גם :

התפתחות ידע מקצועי בהוראה בשיח בעיות מקוון בהקשרו הרגשי-חברתי
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya