פיתוח מקצועי באמצעות רפלקציה בהכשרת מורים

מאת: Minna Korkko

Korkko, Minna; Kyro-Ammala, Outi; Turunen, Tuija. Professional development through reflection in teacher education" Teaching & Teacher Education, Apr2016, Vol. 55, p198-206.

המאמר חוקר רפלקציות הקשורות להתנסות המעשית (פרקטיקום) של סטודנטים להוראה בבית הספר היסודי. הנתונים כוללים את כתבי התלקיטים של 13 סטודנטים.

נעשה שימוש בגישת הניתוח התמטי כדי לחקור את תוכן ורמת הרפלקציה של הסטודנטים, והאופן שבו היא תרמה לתיאוריה הפרקטית ולפיתוח המקצועי שלהם.

התוצאות מראות שהתיאוריות הפרקטיות פותחו במהלך כל תכנית ההכשרה. הרפלקציות של הסטודנטים התרחבו והועמקו בהדרגה אך נותרו בעיקר דסקרפטיביות.

רפלקציה, משוב ונושאים ספציפיים הנוגעים לכל התנסות מעשית קידמו את הפיתוח של תיאוריות פרקטיות. תוצאות אלה מציעות שתמיכה במיומנויות רפלקטיביות של סטודנטים להוראה יכולה להשפיע בצורה חיובית על הפיתוח המקצועי שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

לסייע למורים להתמקד בלמידה ולערוך רפלקציה על ההוראה שלהם: איזה תפקיד ממלא הֶקְשֵׁר ההוראה?

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya