פיתוח מנהיגות מקוונת של מנהלי בתי ספר

Moyle, K., & Webb, I. (2006). E-leadership – More than just good leadership. Paper presented at the Australian Computers in Education Conference. Cairns, Australia.
 
למנהלי בתי ספר יש יותר השפעה על הכנסת יישומי מחשב ושיטות הוראה חדשניות בתחומי התקשוב מאשר לתוכניות משרדי החינוך והמיצוב הקהילתי של בתי ספר ביזום תקשוב חדשני תלוי במידה רבה בעמדותיהם. להכרה זו הגיעו בכמה וכמה מדינות בעולם, כגון אוסטרליה שם הנהיג משרד החינוך האוסטרלי תכנית חדשנית לפיתוח מנהיגות חינוכית מקוונת של מנהלי בתי ספר. התכנית האוסטרלית שהחלה בשנת 2005 נועדה לפתח ולעצב זן של מנהלי בתי ספר החשים והפועלים כמנהיגים בתחומי התקשוב החינוכי.
המודל של מנהיגות בית ספרית אפקטיבית בחינוך גובש על ידי פרופסור Kathryn Moyle מביה"ס לחינוך באוניברסיטת קנברה העובדת בשיתוף עם משרד החינוך האוסטרלי. הפרדיגמה העיקרית של מודל המנהיגות החינוך המקוונת מבית היוצר אוניברסיטת קנברה היא הדרישה שמנהל ביה"ס כמנהיג חינוכי יידע לשלב בין תובנה פדגוגית לתובנה בתחומי התקשוב. כלומר, מנהל ביה"ס אינו חושש לחצות גבולות פדגוגיים בשילוב יישומי המחשב בביה"ס, יש לו תודעה עתידית גלובלית של חשיבות התקשוב להשבחת ההוראה וליצירת תחומי עניין בקרב התלמידים, יש לו נכונות אישית להתנסות ביישומי מחשב בעבודתו ובעבודה באינטרנט גם מחוץ לביה"ס. כמנהל ביה"ס הוא רואה בשילוב סביבות למידה מתוקשבות מתקדמות אתגר של ממש ולא בהכרח ציות או הסכמה להנחיות הפיקוח או משרד החינוך. המאמר מתאר גם לקחים ראשוניים שהופקו מהנהגת התכנית לפיתוח מנהיגות חינוכית מקוונת באוסטרליה בשנים 2005-2006.
 

על חשיבות מנהיגות מקוונת בארגונים – מאמר

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya