פיתוח מיומנויות חשיבה גבוהות בקרב תלמידים הלומדים בפרויקט WISE

מקור: הכנס תשיעי של מורי הביולוגיה, 2003

קרדיט: נורית הוכברג, הטכניון, הוראת המדעים, חיפה, בי"ס תיכון נשר, חיפה
מנחה: דר' טל טלי, הטכניון, הוראת המדעים, חיפה

בכינוס ה-9 של מורי הביולוגיה בישראל הוצגה סביבת הלמידה WISE כבסיס להוראת ביולוגיה ומיומנויות למידה ואופנים שונים להתאמתה לתוכנית הלימודים בביולוגיה בישראל. זוהי סביבת למידה המכילה 48 פרויקטים קצרים (Web Based Inquiry Science Environment)  (כ6- שיעורים) בנושאים מדעיים בעלי היבטים חברתיים ו/או סביבתיים. במהלך הלמידה, התלמידים קוראים מידע מגוון על הסוגיה המדעית-חברתית, בוחנים עדויות, מעריכים ומציעים פתרונות למחלוקות מדעיות-סביבתיות-טכנולוגיות כגון: מלריה, מזון מהונדס גנטית, דו-חיים מעוותים ואיידס.

סביבת WISE מאפשרת לצוות מורים לבנות מערך הוראה ייחודי נלווה למשימות הקיימות באתר. ההוראה באמצעות אתר WISE מאפשרת לשלב רכישת ידע מדעי עם מיומנויות חשיבה גבוהות מסוג הנמקה, חשיבה רפלקטיבית, פתרון בעיות ופיתוח גישה מערכתית. ניסיוננו מראה כי קריאת המידע המוצג בשפה האנגלית לא היוותה קושי. רוב התלמידים בטאו בתשובותיהם רמה גבוהה בכל המיומנויות, והביעו שביעות רצון מתהליך הלמידה בפרויקט. סביבת הלמידה WISE משלבת ידע בין-תחומי ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה, ומעניינת את התלמידים בזכות ההיבטים הנוספים בהם עוסקים בנוסף לידע המדעי.

למידע נוסף - ראו קישורים מימין.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya