פיתוח כלי הערכה להערכת מיומנויות של מורים מתחילים באירופה

מאת: Elke Struyf

Elke Struyf; Stefanie Adriaensens; Karen Meynen. "Are beginning teachers ready for the job? The development and validation of an instrument to measure the basic skills of beginning secondary teachers", Assessment & Evaluation in Higher Education, Volume 36, Issue 4, 2011, Pages 429 – 449.


בשנים האחרונות יש ניסיונות במדינות אירופה לפתח כלי הערכה מתוקפים לגבי מורים מתחילים . מחקר זה מתמקד בפיתוח ותיקוף של מכשיר המודד את המיומנויות הבסיסיות של מורים מתחילים. הכלי פותח בהתאם לידע מדעי לגבי מיומנויות של מורים ולגבי ההקשר החוקי שלהם כפי שגובשו על ידי מערכת החינוך הפלמית. היכולות של המורים נמדדות לפי שלושה היבטים: התנהגות, יכולת ואמונות. תוקף המבנה של המכשיר נעשה בשני סבבים, תוך שימוש בנתונים שהושגו מסקר של מורים מתחילים בבית הספר התיכון שנערך בחודש ספטמבר 2008 ובחודש יוני 2009.

המחברים טוענים כי ניתן להשתמש בכלי זה במוסדות להכשרת מורים כדי לחקור את המיומנויות הבסיסיות של הבוגרים. ניתן גם להשתמש בכלי זה בבתי ספר כדי להתחיל בתהליך של רפלקציה בקרב מורים מתחילים וכדי להתאים את תכנית הליווי (induction programme) לצרכיו של כל מורה מתחיל.

ראה גם :
הערכת המתמחה בשנת ההתמחות: מי יעריך וכיצד?

האם ניתן לשלב תמיכה והערכה בו-זמנית בתוכניות התמחות וליווי מורים חדשים?

המעבר להערכה אותנטית של פרחי הוראה בארה"ב – חקר מקרה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya