פיתוח כישורי שיח ורפלקציה בקרב מתכשרים להוראה באמצעות קריאה חוזרת של ספרי ילדים: חקר רב- מקרים.

Tal, C. (2012). Discourse and reflection competencies developed by student teachers through repeated children's book read aloud: A multiple case study, ISRN Education, Vol. 2012 , Article ID 308198, 10 pages doi:10.5402/2012/308198


מילות מפתח: קריאה חוזרת, רפלקציה, שיח

המאמר סוכם מאנגלית ע"י ד"ר פנינה כץ ממכון מופ"ת

המאמר מתאר התפתחות של כישורי שיח ורפלקציה בקרב שלוש מתכשרות להוראה בגיל הרך .באמצעות קריאה חוזרת של ספרי ילדים בקבוצה הטרוגנית קטנה. המתכשרות השתתפו בתוכנית הכשרה במכללת לוינסקי. המחקר מבוסס על חקר רב-מקרים, ומתמקד בניתוח הפרשנות של המתכשרות והרפלקציה שלהם מתוך תעתיקי השיח במהלך שלוש שנות התנסות מעשית.
הממצאים מראים שבמהלך שלוש השנים כל שלוש המתכשרות הרפו את השליטה שלהן בשיח, ואפשרו מעורבות מתמשכת יותר ואינטראקציה בין התלמידים שהשתתפו בפעילות. הבדלים במסלולי ההתפתחות של שלוש המתכשרות באו לידי ביטוי בשיעור ההדגש שניתן להבנה הספרותית ולפרשנויות של הילדים. במהלך שלוש השנים, כל שלוש המתכשרות גם פתחו עניין אמיתי ברווחת התלמידים ובהשתתפות של כל חברי הקבוצה.

ניתוח הפרוטוקולים של המתכשרות העלה נוסחה טנטטיבית של אבני דרך בהתפתחות כישורי שיח ורפלקציה בקרב מתכשרות להוראה בתחום המדובר. יש חשיבות לבחון הן את תעתיקי השיח של מתכשרות להוראה ואת הרפלקציות שלהן כדי לפתח תובנות בדבר מסלולי ההתפתחות המקצועית שלהן. ראוי , עם זאת, לזכור כי יש גישות רק לעדות חלקית של תהליך הלמידה המתייחס לשיח המתמקד בהבנה ספרותית ולהשפעתו על חיי המשתתפים. העדות אינה יכולה להיות מושלמת שכן חלק מהשינויים שחלים בקרב מתכשרים ותלמידים הם פנימיים וסמויים מעין החוקר. למרות זאת, חשוב שמכשיר מורים וחוקרי חינוך יהיו מחוייבים לתיעוד של תהליכים אלה וללמידה מהם.

קישור למאמר באנגלית של ד"ר קלודי טל

ISRN Education is a peer-reviewed


    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya