פיתוח יחידת לימוד מתוקשבת ע"י סטודנטים להוראה: אתרים לימודיים בנושאים שונים

מקור: הסמינריון לפיתוח אתרים בסביבה מתוקשבת , שנה ד', מכללת אורנים.

הרציונאל :

פיתוח יחידת לימוד בנושא הלקוח מתחום הדעת של הסטודנט-המורה מהווה את הציר המרכזי עליו נשען הסמינריון.

באמצעות תהליך הפיתוח מעמיק המפתח את היכרותו עם התכנים של הנושא, עם מבנה הדעת של התחום, ועם המקורות העומדים לרשות התלמיד והמורה, מקורות ספרותיים ואינטרנטיים.

בפיתוח יחידת לימוד מתוקשבת, המפתח חווה בפועל את החוויה של הלמידה, שלה יהיה שותף מאוחר יותר התלמיד, שילמד את הנושא הנדון. כלומר, המפתח צריך לתכנן ולהיות מודע לתרחישים האפשריים בעת הלמידה. בכך, המפתח מקיים דיאלוג עם עצמו ועם הנושא הלימודי, כמו גם עם תלמידיו. דיאלוג זה אינו מסתיים עם גמר הפיתוח של היחידה: אפשרות עדכון החומרים ויצירת קישורים לאתרים מתאימים, מאפשרת שמירה על חומרים מעודכנים רלוונטיים כל זמן ההוראה, בשונה מחומרי לימוד טקסטואליים.

המפתח צריך להגדיר את אוכלוסיית היעד לה מיועד הקורס, הנושאים, המושגים, המקורות ואת תהליכי הלמידה שיתרחשו באמצעות האתר. כמו כן, המפתח מגדיר מהם ההיבטים שיודגשו בהצגת הנושא, ומציע מספר פעילויות לימודיות, המשולבות באתר.
לא מן הנמנע, שהמפתח בחר להתמקד בהיבטים מסויימים של הנושא ולא באחרים, משיקולים של הכרות עם התכנים ועם אוכלוסיית היעד, וחיפוש אחר הדרך המתאימה ביותר על מנת לענות על הצורך אותו הגדיר.

לחשיפה של הצרכים, של החומרים ושל הרציונאל, ובמילים אחרות - לשקיפות המושגת באמצעות פיתוח יחידה אינטרנטית, יש תרומה רבת ערך למורה ולתהליך הפיתוח: המוטיבציה ליצור יחידה עשירה ועומדת בזכות עצמה, היתה נחלתם של מרבית הסטודנטים והיא ראויה לציון מיוחד.

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya