פיתוח ידע של פרחי הוראה באמצעות פורומים מקוונים: תמיכה בבטחון ובפרקטיקות של מיומנויות הוראה

Dockerty, K. (2019). Developing pre-service teacher knowledge using online forums: supporting confident and competent teaching practices, Journal of Education for Teaching, 45:4, 402-416

מאמר זה עוסק בהשפעתו של פורום מקוון לדיאלוג מקצועי בין סטודנטים על הידע המקצועי והפדגוגי שלהם ועל ההתנסות הפרקטית בהוראה בראשית מסלול לימודיהם. המאמר מתאר מחקר בקנה מידה קטן שבחן כיצד קבוצת סטודנטים (חמישים ותשעה, מתוכם עשרה גברים וארבעים ותשע נשים) בשנה הראשונה ללימודיהם לקראת התואר הראשון בחינוך פיתחה ידע עצמי באמצעות הבניה, בעזרת שימוש בפלטפורמה של פורום מקוון כחלק מתכנית הכשרה ראשונית למורים (Initial Teacher Trainig). הנחת המחקר היתה שהדיאלוג המקצועי בממשק המקוון יתמוך בסטודנטים ויעודד אותם להתמודד עם האתגרים להם נחשפו במהלך ההתנסות בהוראה.

הממצאים העלו כי בעקבות השימוש בשיטה זכו הסטודנטים להעשיר את ידיעותיהם הן בתחום הידע המקצועי והן ברמת הידע הפדגוגי, במיוחד בעקבות האינטראקציות עם הסטודנטים השוליים יותר (פריפריאליים) שהתקיימו בממשק. מתוך הנתונים שהוצגו ניתן לחלץ השקפה אלטרנטיבית לזו שהוצגה בספרות הקיימת לגבי הכמות וסוג האינטראקציות המקוונות, בין סטודנטים פריפריאליים לבין סטודנטים מרכזיים, שהוכחו כיעילות בבניית הביטחון והיכולות של הסטודנטים בתפקידם כמורים בכיתה של חינוך יסודי.

בסופו של דבר, חילופי הידע המקוון בין משתתפים פריפריאליים העניקו להם תחושת פַּעֲלָנוּת (agency) בלמידה של פעילויות ויכולת להתמודד במהלך ההתנסות בהוראה. תוצאה זו אומתה וחוזקה על ידי הערכה עצמית של הסטודנטים שהשתמשו בסיעור מוחות רפלקטיבי שנערך לאחר הניסוי המקוון. 64 אחוזים מהסטודנטים הודיעו שישתמשו בידע הפדגוגי והמקצועי שרכזו במסגרת ההתנסות המקצועית שלהם בהוראה.

לתקציר באנגלית

לקריאה נוספת

מה חסר בלמידה מקוונת מנקודת המבט של הסטודנטים?

לדבר על חינוך: חקר החשיבות של שיח מורים בבניית פעלנוּת מורית

 

 

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya