פיתוח זהות של מורי מורים של מורי המורים הלא מסורתיים

Newberry, Melissa. "Teacher Educator Identity Development of the Nontraditional Teacher Educator", Studying Teacher Education: Journal of Self-Study of Teacher Education Practices, Vol. 10 Issue 2, p163-178.

המחקר האוטו-אתנוגרפי הזה מתייחס ליצירת הזהות המקצועית של מורי מורים לא מסורתיים, אנשים שהקריירה המקצועית שלהם אינה כוללת קריירה כמורים בבית הספר.

אף על פי שישנן השפעות משותפות על ההתפתחות המקצועית בין מורי המורים המסורתיים לבין מורי המורים הלא-מסורתיים, כגון: ביוגרפיה, הקשרים מוסדיים, ופדגוגיה אישית, ישנם הבדלים משמעותיים בתהליך כפי שהשפעות אלה נחוות.

מחקר זה מציע תהליך מורחב עבור מורי המורים הבלתי מסורתיים, כולל חיפוש אחר לגיטימציה והשתייכות לקהילת המחנכים.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

מה דעתך?
    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?