פיתוח והערכת סביבה של כלי מפת החשיבה ברשת באמצעות תיאוריית החשיבה המרחבית ואסטרטגיית למידה מבוססת פרויקטים

מאת: Huei-Tse Hou

Hou, Huei-Tse; Yu, Tsai-Fang; Wu, Yi-Xuan; Sung, Yao-Ting; Chang, Kuo-En. "Development and evaluation of a web map mind tool environment with the theory of spatial thinking and project-based learning strategy", British Journal of Educational Technology. Mar2016, Vol. 47 Issue 2, p390-402.

תיאוריית החשיבה המרחבית רלוונטית להוראה וללמידה של תחומים אקדמיים רבים. אחת השיטות המבטיחות המסייעת לקידום חשיבה מסדר גבוה של לומדים היא לעשות שימוש בכלי של מפת חשיבה ברשת כדי לסייע ללומדים ליישם חשיבה מרחבית לצורך פתרון בעיות שיתופי.

במחקר זה תוכננה סביבה המבוססת על תיאוריית החשיבה המרחבית שפותחה כדי לסייע ללומדים להיות מעורבים בלמידה מבוססת פרויקטים, והעושה שימוש בכלי מפת החשיבה ברשת שהוצע לצורך תכנון סיור.

המשתתפים היו 66 סטודנטים בקולג' והופעל מערך מחקר ניסויי למחצה. מחקר זה בחן את ההבדלים בביצועי הלמידה ובביצוע פרויקטים בין משתתפים המשתמשים בכלי מפת החשיבה ברשת (קבוצת הניסוי) לבין מנועי חיפוש רגילים באינטרנט (קבוצת הביקורת).

התוצאות מראות שהביצוע של קבוצת הניסוי היה טוב יותר באופן ניכר מזה של קבוצת הביקורת הן במונחים של ביצועי למידה הן במונחים של ביצוע פרויקטים.

בנוסף, המחברים מצאו שלסטודנטים בשתי הקבוצות היו עמדות למידה חיוביות כלפי הפעילות בפרויקט של תכנון הסיור. ביחס לעמדות הסטודנטים כלפי השימוש בכלי חשיבה, מחקר זה ערך סקר שהועבר לקבוצת הניסוי בלבד. התוצאות הצביעו על כך שללומדים בקבוצת הניסוי הייתה עמדה חיובית כלפי השימוש בכלי מפת החשיבה ברשת.

קישור לתקציר המאמר באנגלית

ראו גם:

מפת חשיבה מקדמת למידה בכיתה

    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya