פיתוח הסטודנטים כלומדים גלובליים: הבלוג של "קבוצות בעולם שלנו"

Meinecke, Annika L; Smith, Kim K ; Lehmann-Willenbrock, Nale . "Developing Students As Global Learners: "Groups in Our World" Blog", Small Group Research 44.4 (Aug 2013): 428. 


חקר מקרה זה חוקר את השימוש בבלוגים מקוונים ככלי להוראה.
בלוג שיתופי יושם בכיתות מקבילות בתהליכים קבוצתיים בארה"ב ובגרמניה.
המטרה הייתה לחבר סטודנטים בין אמריקניים וגרמניים לתואר שני בכך שנסייע להם לדבר על תקשורת קבוצתית ועל התנהגויות בפגישה.

הנתונים כללו תעתיקים של המסרים, כמו גם הערכות של הסטודנטים את הבלוג (שנאספו בסוף הפרויקט).

הניתוחים הכמותיים העריכו את שיעורי ההשתתפות של הסטודנטים ואת התוכן של הפוסטים שלהם.
ניתוח איכותני בחן את השימוש בבלוג ככלי להוראה וללמידה.

התוצאות הראו שהסטודנטים יצרו יותר אינטראקציות בבלוג ממה שדרש המנחה.
הסטודנטים העריכו את הכתיבה בבלוג כחוויית למידה חדשה.

המחברים דנים בהשלכות הפדגוגיות של שימוש בבלוג עבור הוראה לגבי קבוצות ומספקים המלצות עבור מנחים המעוניינים להשתמש בבלוגים בקורסים שלהם.

קישור לתקציר המאמר באנגלית    עדיין אין תגובות לפריט זה
    מה דעתך?
yyya